article banner
Human resources

Het coronavirus en risico op verlies van uw pensioen

Edzo Boven

Als een medewerker overlijdt in een van de risicogebieden waar het coronavirus heerst, dan kan dat gevolgen hebben voor pensioenaanspraken. Aldus De Telegraaf.  Volgens experts van pensioenadviesbureau Aon, zouden de partner en/of kinderen van werknemer geen recht meer kunnen hebben op een partner- of wezenpensioen ingeval van overlijden van werknemer. Oók als het overlijden niets met het virus te maken heeft.  

Hoe kan ik reageren op het coronavirus COVID-19?

Lees meer op onze coronavirus themapagina

De risicogebieden 

De kleurcodes ’rood’ en ’oranje’ worden door de Nederlandse overheid gebruikt deze om het reis-risico voor bepaalde gebieden aan te geven. Italië staat al deels op rood en ook andere landen en delen binnen Europa hebben ondertussen reeds een ‘oranje” of ‘rode kleurcodering. Deze informatie is te vinden op de website van rijksoverheid.nl. 

Een woordvoerder van Aon stelt dat het negatieve reisadvies van de Nederlandse overheid naar aanleiding van het coronavirus verstrekkende gevolgen voor werkgevers met reizende werknemers in en naar deze gebieden kan hebben, óók ingeval de werknemer in het gebied aan een andere oorzaak dan het coronavirus komt te overlijden.  

Het is maar de vraag of andere verzekeringen, zoals een ongevallenverzekering welke de werkgever voor haar werknemers heeft afgesloten, ook dergelijke bepalingen kent. 

Verzekeringsvoorwaarden wijzen op risicogebieden 

Een aantal verzekeraars en pensioenuitvoerders heeft in hun verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat de partner (partnerpensioen) en/of de kinderen (wezenpensioen) geen recht hebben op een partner- of wezenpensioen indien iemand overlijdt op het moment van reizen in een gebied dat door de Nederlandse overheid als rood of oranje is aangeduid. Het gaat hierbij, volgens Aon, onder meer om producten van Nationale-Nederlanden, Aegon, Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds, en ABN Amro. 

Deze voorwaarden stonden al in de (pensioen)verzekeringen en zagen voornamelijk op beperkingen van reizen naar risicolanden en onrustige gebieden met een verhoogde kans op onlusten en opstand.  Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat, naar zijn verwachting, verzekeraars geen gebruik gaan maken van de voornoemde bepaling en ook ingeval van onverhoopt overlijden in een rood gebied toch uitkerenDe clausule is volgens het Verbond alleen bedoeld voor oorlogsgebieden. 

Controleer uw verzekeringsvoorwaarden 

Hoewel het er dus op lijkt dat verzekeraars met een dergelijke clausule in hun voorwaarden géén beroep doen op deze clausule, ingeval van onverhoopt overlijden van werknemer, is het advies echter aan werkgevers en werknemers om toch hun verzekeringsvoorwaarden hierop na te kijken. Ook kan het raadplegen van de website van de verzekeraar uitsluitsel bieden, dan wel kunnen ze via hun (pensioen)adviseur navragen of een en ander voor hun specifieke (pensioen)product aan de orde isUiteraard kunnen onze pensioenadviseurs dit voor u nagaan. 

Actualiteiten