article banner
COVID-19

Invoer medische goederen ten behoeve van COVID-19 in EU tijdelijk vrijgesteld van omzetb.....

Robert-Jan Brethouwer Robert-Jan Brethouwer

In tijden van nood is het mooi om te zien dat EU-lidstaten snel kunnen schakelen. Door snel en unaniem handelen van de Europese CommissieEU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk, geldt er in ieder geval tot en met 31 juli 2020 een vrijstelling van omzetbelasting en invoerrechten voor de invoer van medische goederen benodigd voor de huidige COVID-19 pandemie door specifiek genoemde organisaties, zoals beschermingsmiddelen als maskers en handschoenen, testbenodigdheden en medische apparatuur zoals beademingsmachines. 

Voorwaarden 

  • De goederen dienen ingevoerd te worden door overheids- en publiekrechtelijke lichamen (zoals gemeenten, ziekenhuizen en provincies)goedgekeurde charitatieve en filantropische organisaties of hulporganisaties die zich bezig houden met rampenbestrijding; 
  • De goederen dienen om niet verstrekt te worden (door middel van eigendomsoverdracht danwel een gebruiksrecht) door bovengenoemde organisaties aan instanties en personen die onderhevig zijn aan, het risico lopen op of betrokken zijn bij het tegengaan van de COVID-19 pandemie. 

Terugwerkende kracht 

De maatregel heeft terugwerkende kracht tot en met 30 januari 2020, waardoor eventueel reeds betaalde omzetbelasting en invoerrechten teruggevraagd kunnen worden.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze btw-adviseurs.

Actualiteiten