article banner
COVID-19

Nieuwe financiële steunmaatregelen voor ondernemers

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

20 mei heeft het kabinet nieuwe financiële steunmaatregelen aangekondigd voor ondernemers die door het coronavirus schade hebben geleden. Op 28 mei 2020 is het pakket verder aangevuld. Het nieuwe steunpakket bestaat onder andere uit:

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

De NOW wordt verlengd en biedt een compensatie van loonkosten over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Er komt budget beschikbaar voor bij- en herscholing.

Lees er meer over in ons artikel: NOW-regeling 2.0: voorwaarden en verschillen >>

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL kan gezien worden als de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). De TVL biedt compensatie van maximaal € 50.000 voor vaste lasten in aangewezen sectoren.

Lees er meer over in ons artikel: Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten >>

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 2.0 (Tozo 2.0)

De Tozo wordt voor 4 maanden verlengd en biedt een aanvulling op het privé-inkomen van met name zzp’ers tot maximaal € 1.500 per maand. Een verschil met Tozo 1.0 is dat het inkomen van een partner wel meetelt (partnertoets).

Lees er meer over in ons artikel: Update - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) >>

Verlenging bestaande fiscale maatregelen

Verlenging van bestaande fiscale maatregelen rond o.a. uitstel van betaling van belastingen tot 1 oktober 2020 en verlaging van de belastingrente op 0,01% tot 1 oktober 2020. Aan het belastinguitstel langer dan 3 maanden worden nadere voorwaarden gesteld rond de uitkering van dividend en betaling van bonussen. Aan het belastinguitstel langer dan 3 maanden worden nadere voorwaarden gesteld rond de uitkering van dividend en betaling van bonussen.

Verlenging kredietregelingen mkb

Verlenging van kredietregelingen voor kleine en middelgrote bedrijven zodat zij eerder en sneller financiering kunnen verkrijgen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Daarnaast is er een tegemoetkoming voor flexwerkers (TOFA). Lees er meer over in ons artikel: TOFA: inkomensondersteuning voor flexwerkers.

Lees ook: NOW-regeling 1.0: nieuwe wijzigingen >>

Lees meer over het noodpakket 2.0 en de nieuwe financiële steunmaatregelen >>

Actualiteiten