COVID-19

Nieuwe financiële steunmaatregelen voor ondernemers

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Vandaag heeft het kabinet nieuwe financiële steunmaatregelen aangekondigd voor ondernemers die door het coronavirus schade hebben geleden. Het nieuwe steunpakket bestaat onder andere uit:

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

De NOW wordt verlengd en biedt een compensatie van loonkosten over de maanden juni, juli en augustus 2020.

Lees er meer over in ons artikel: NOW-regeling 2.0: voorwaarden en verschillen >>

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL kan gezien worden als de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). De TVL biedt compensatie van maximaal € 20.000 voor vaste lasten in aangewezen sectoren.

Lees er meer over in ons artikel: Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten >>

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 2.0 (Tozo 2.0)

De Tozo wordt voor 3 maanden verlengd en biedt een aanvulling op het privé-inkomen van met name zzp’ers tot maximaal € 1.500 per maand. Een verschil met Tozo 1.0 is dat het inkomen van een partner wel meetelt (partnertoets).

Verlenging bestaande fiscale maatregelen

Verlenging van bestaande fiscale maatregelen rond o.a. uitstel van betaling van belastingen tot 1 september 2020 en verlaging van de belastingrente op 0,01% tot 1 oktober 2020. Aan het belastinguitstel langer dan 3 maanden worden nadere voorwaarden gesteld rond de uitkering van dividend en betaling van bonussen.

Verlenging kredietregelingen mkb

Verlenging van kredietregelingen voor kleine en middelgrote bedrijven zodat zij eerder en sneller financiering kunnen verkrijgen.

Daarnaast komt er een budget beschikbaar voor bij-/herscholing en is er zicht op een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Over de TOFA wordt nog met de Tweede Kamer gedebatteerd.

Lees ook: NOW-regeling 1.0: nieuwe wijzigingen >>

Actualiteiten

Hoe kan ik reageren op het coronavirus COVID-19?

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan