COVID-19

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Vandaag is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangekondigd. Deze TVL kan gezien worden als opvolger van de TOGS-regeling zoals deze gold vanaf medio maart.

De regeling biedt getroffen ondernemers een compensatie van geleden schade om vaste lasten en andere kosten te kunnen blijven betalen. De regeling is specifiek gericht op die sectoren die het hardst zijn getroffen door het coronavirus (bijvoorbeeld horeca en sierteelt).

Naast de TVL kan een ondernemer gebruik maken van de NOW 2.0 voor vergoeding van loonkosten.

Impact

De TVL biedt een compensatie van maximaal € 20.000 voor de maanden juni, juli en augustus gezamenlijk.

De omvang van de compensatie is afhankelijk van het percentage omzetdaling wat de onderneming heeft geleden. Vanaf 30% omzetdaling bestaat recht op TVL.

Ook de omvang van de onderneming is bepalend voor de hoogte van de compensatie. Daarnaast wordt sectorafhankelijk rekening gehouden met de omvang van de kosten.

De TVL staat open voor dezelfde sectoren die op basis van hun SBI-code gebruik konden maken van de TOGS-regeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor horeca, sportscholen, recreatie en theaters.

De TVL is een netto-uitkering en dus vrij van belastingen. Wel telt de TVL mee als omzet voor de NOW 2.0.

Voorwaarden

De specifieke invulling van de TVL is op dit moment nog niet beschikbaar. De verwachting is dat de TVl aangevraagd kan worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tot slot

Voor hulp bij de aanvraag kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Lees meer over het noodpakket 2.0 en de nieuwe financiële steunmaatregelen >>

Actualiteiten

Hoe kan ik reageren op het coronavirus COVID-19?

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan