COVID-19

NOW 3.3: het aanvraagloket opent op 6 mei

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Op 6 mei opent het aanvraagloket om de NOW 3.3 aan te vragen. Wij hebben voor u de belangrijkste voorwaarden en verschillen van de NOW op een rij gezet.
Onderwerpen

Op 6 mei a.s. opent het loket voor de aanvraag van NOW 3.3. Tot en met 30 juni 2021 is het mogelijk om een voorschot aan te vragen voor NOW 3.3. Bij deze vijfde aanvraagperiode voor de NOW-regeling gaat het over een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april, mei en juni 2021. De voorwaarden van NOW 3.3 zijn gelijk aan die van de NOW 3.2. Maar hoe zat het ook alweer?

NOW 3.3 in het kort

Vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 is het mogelijk om NOW 3.3 aan te vragen. Eén van de vereisten om in aanmerking te komen voor de NOW is een omzetdaling van minimaal 20% over een periode van 3 maanden. De eerste dag van deze periode van 3 maanden voor de NOW 3.3 start op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021. De gekozen periode in 2021 wordt vergeleken met de gemiddelde omzet voor 3 maanden van 2019.

Het omzetverlies wordt in hoofdregel bepaald op groepsniveau. Indien de groep niet voldoet aan de vereiste omzetdaling, kan mogelijk toch gebruik worden gemaakt van de NOW-regeling. In dat geval wordt gekeken naar de omzetdaling per werkmaatschappij. Als een werkmaatschappij meer dan 20% omzetverlies heeft, kan alsnog een beroep worden gedaan op de NOW-regeling. Daarvoor gelden in dat geval wel extra voorwaarden.

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020. De hoogte van de totale tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Deze bedraagt maximaal 85% van de loonsom van juni 2020.

Na aanvraag van de NOW 3.3 keert het UWV een voorschot uit van 80%. Dit voorschot wordt uitbetaald in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden. Achteraf moet u een verzoek doen voor de definitieve berekening van de hoogte van de NOW 3.3. Aan de hand van het definitieve omzetverlies en loonsom wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. Als de definitieve omzetdaling lager is dan aanvankelijk geschat, dan moet een gedeelte van het voorschot worden terugbetaald. Als het definitieve omzetverlies hoger is dan geschat, dan heeft u nog recht op een nabetaling.

Twijfelt u nog of u recht heeft op NOW 3.3?

Of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen?

Met behulp van ons praktische stroomschema en de tabel met de voorwaarden en verschillen van de NOW bepaalt u welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw eventuele aanvraag gelden.

Aanvragen?

Een aanvraag voor de NOW 3.3 kan vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij het UWV.

Meer weten?

Neem contact op met uw adviseur of ons coronateam.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.