article banner
COVID-19

NOW-regeling 1.0: nieuwe wijzigingen

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Met de aankondiging van NOW 2.0 is er ook een aantal onderdelen van de NOW 1.0 gewijzigd. Lees meer over deze wijzigingen.

Ik wil een accountantsverklaring

Dit betreft:

  • Om ondernemers die te maken hebben met een seizoenspiek tegemoet te komen wordt de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 vergeleken met de referentiemaand januari 2020. Indien maart, april en mei gezamenlijk hoger zijn dan drie keer de loonsom van januari dan wordt de loonsom van die maanden als uitgangspunt genomen voor NOW 1.0 (maximum loonsom van maart). In feite wordt hiermee de referentiemaand verlegd van januari naar maart; zoals in de NOW 2.0. De gedachte is dat deze ondernemers in januari dus een lagere loonsom hebben omdat er op dat moment minder werk is.
  • De mogelijkheid om de referentiemaand te verschuiven van januari naar maart 2020 gaat ook gelden voor bedrijven die een onderneming overgenomen hebben of verkocht hebben. 
  • Voor de NOW 1.0 geldt januari 2020 als referentiemaand. Indien in januari 2020 een dertiende maand is uitgekeerd kan dit nadelig uitwerken voor de hoogte van de NOW. Door een wijziging zal het UWV rekening houden met de dertiende maand en deze niet meetellen in de referentiemaand. Hierdoor bestaat mogelijk meer recht op NOW. Er is inmiddels bevestigd dat andere incidentiele beloningen in januari 2020 niet worden gefilterd.  
  • De NOW 1.0 kan aangevraagd worden tot 5 juni as (was 31 mei).  
  • De subsidie van NOW 1.0 kan definitief vastgesteld worden vanaf 7 september 2020. Deze termijn schuift dus op in de tijd. Dit heeft te maken met de openstelling van de NOW 2.0.

Accountantsverklaring

Bij aanvraag van de NOW 1.0 en/of NOW 2.0 is in sommige gevallen een accountantsverklaring noodzakelijk. Op 20 mei jl. is gecommuniceerd over het drempelbedrag waar vanaf een accountantsverklaring nodig is.

Een accountantsverklaring is nodig bij:

  • een voorschot NOW (80%) van € 100.000 of meer;
  • een definitieve NOW van € 125.000 of meer.

Indien gebruik is gemaakt van de versoepelde concernregeling moet altijd een accountantsverklaring verstrekt worden. Naar verwachting gaat het om ca. 10% van de NOW aanvragen waarbij een accountantsverklaring moet worden verstrekt. Met de NBA wordt nog gesproken over de precieze inhoud van de accountantsverklaring.

Indien geen accountantsverklaring nodig is moet in sommige gevallen een deskundigenverklaring over de omzetdaling worden aangeleverd.

Een deskundigenverklaring is nodig bij:

  • een voorschot NOW (80%) van € 20.000 of meer;
  • een definitieve NOW van € 25.000 of meer.

De omvang van de subsidie-aanvraag wordt beoordeeld op concernniveau of op vennootschap niveau (indien gebruik is gemaakt van de versoepelde concernregeling). De aanvraag wordt niet per loonheffingnummer beoordeeld.

De aanvraagtermijn voor subsidievaststelling blijft 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak. Indien een accountantsproduct nodig is wordt de termijn 38 weken.

Tot slot

Indien u hulp nodig heeft bij uw NOW-aanvraag of een accountantsverklaring nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Lees meer over het noodpakket 2.0 en de nieuwe financiële steunmaatregelen >>

Actualiteiten