COVID-19

NOW: vaststellingsloketten langer geopend

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Op 22 februari is bekend gemaakt dat het vaststellingsloket voor de NOW 1.0 langer geopend wordt. Minister Koolmees geeft hiermee gehoor aan de oproep van het NBA. De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening van de NOW 1.0 is verlengd tot en met 31 oktober 2021
Onderwerpen

Het vaststellingsloket voor de NOW 1.0 is vanaf 7 oktober 2020 geopend. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen om hun NOW-subsidie voor de eerste periode definitief vast te stellen met behulp van hun daadwerkelijke omzetverlies en loonsom. Afhankelijk van het ontvangen voorschot en de definitieve subsidie is een aanvullende derdenverklaring of accountantsverklaring vereist.

Vanwege het drukke werkseizoen van accountants in combinatie met enkele inhoudelijke onduidelijkheden over de definitieve berekening van de NOW, heeft het NBA in januari 2021 minister Koolmees verzocht de vaststellingstermijn voor de NOW 1.0 ter verlengen tot en met 31 oktober 2021. In een Kamerbrief heeft de minister heeft hier op 22 februari gehoor aan gegeven. De vaststellingstermijn voor de NOW 1.0 is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dit betekent dat werkgevers langer de tijd hebben om een vaststellingsaanvraag in te dienen.

De aanvraag termijn voor de definitieve berekening is daarnaast voor alle werkgevers gelijkgetrokken. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die geen aanvullende verklaring of een derdenverklaring nodig hebben en werkgevers waarbij een accountantsverklaring is vereist.

Overzicht coronasubsidies
Overzicht coronasubsidies
Lees dit artikel

Opening vaststellingsloket NOW 2.0 en 3.0

Een langere openstelling van het vaststellingsloket van de NOW 1.0 heeft ook gevolgen voor de openstelling van het vaststellingsloket van de NOW 2.0 en 3.0.

NOW 2.0

Voor de NOW 2.0 geldt dat de oorspronkelijke sluitingsdatum van het loket, die gold voor werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen, gehandhaafd wordt voor alle werkgevers. Dit betekent dat de werkgevers waarbij geen aanvullende verklaring of een derdenverklaring vereist is enkele weken langer de tijd hebben. Het loket van de NOW 2.0 is open van 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022.

NOW 3.0

De opening van het vaststellingsloket voor de NOW 3.0 wordt verplaatst naar een later tijdstip. Voor de NOW 3.1 zal het vaststellingsloket geopend worden van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022. De opening voor de NOW 3.2 en 3.3 staat gepland van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

Aanpassingen derde steun- en herstelpakket januari 2021
Aanpassingen derde steun- en herstelpakket januari 2021
Lees dit artikel

Overzicht

Weet u niet meer wanneer u een aanvraag voor definitieve vaststelling uiterlijk moet indienen? Onderstaand hebben wij voor u alle data schematisch weergegeven.

NOW

Datum opening

Datum sluiting (ongeacht vereiste verklaring)

1.0

7 oktober 2020

31 oktober 2021

2.0

15 maart 2021

5 januari 2022

3.1

4 oktober 2021

26 juni 2022

3.2

31 januari 2022

23 oktober 2022

3.3

31 januari 2022

23 oktober 2022

Heeft u vragen over de subsidiemogelijkheden?

Neem contact op met uw adviseur of ons coronateam.