COVID-19

Sluitingsdatum vaststellingsloket NOW 1 definitief

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
U kan nog uiterlijk tot en met 31 oktober 2021 een definitieve vaststelling voor de NOW 1 aanvragen. Ondanks dat momenteel pas minder dan de helft van de vaststellingsaanvragen is binnengekomen bij UWV, is de sluitingsdatum van het vaststellingsloket definitief. “Dit moet voor werkgevers meer duidelijkheid geven”, aldus demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn Kamerbrief van 7 september.
Onderwerpen

Maak gebruik van de veertienwekentermijn

Zorg er dus voor dat u uw vaststellingsaanvraag voor de NOW 1 uiterlijk 31 oktober 2021 indient bij UWV. Soms heeft u bij deze definitieve vaststelling een accountants- of derdenverklaring nodig. Door drukte bij accountantskantoren is deze verklaring wellicht niet op tijd bij u binnen. Daarom is in alle NOW-regelingen opgenomen dat u op verzoek binnen 14 weken na uw aanvraag de vaststellingsaanvraag hiermee kan aanvullen. Dit geldt momenteel alleen voor de accountantsverklaring, maar binnenkort ook voor de derdenverklaring.
De veertienwekentermijn loopt vanaf het moment dat u de vaststellingaanvraag indient. Geef tijdens de aanvraag aan dat de verklaring nog volgt. Alleen dan kan u gebruikmaken van deze 14 weken. De aanvraag wordt na het aanvinken van deze optie afgebroken. Zodra u de accountants- of derdenverklaring heeft ontvangen, dient u de vaststellingsaanvraag opnieuw in bij UWV.

Wat als accountantscontrole lastig blijkt?

Bepalen volledigheid NOW-groep

Bij grote internationale structuren met soms meer dan honderden entiteiten in binnen- en buitenland is het voor de accountant erg lastig om de volledigheid van de concernstructuur, de NOW-groep, vast te stellen. Dit kan leiden tot een nihil vaststelling van de NOW. Volgens de demissionair minister Koolmees is dit niet in alle gevallen wenselijk. Daarom heeft hij aangekondigd de controle te versoepelen.
De accountant mag zijn werkzaamheden beperken als:

  • hij tijdens zijn onderzoek vastloopt door een bijzonder complexe structuur;
  • hij niet zeker weet of het concern volledig is;
  • hij verder onderzoek niet tegen economisch verantwoorde kosten kan uitvoeren of dit zelfs onmogelijk acht.

Kan de accountant de controle niet volledig uitvoeren, dan kan hij na uitvoering van een aantal verplichte werkzaamheden een zogenoemde ‘oordeelonthouding met inherente beperking’ afgeven. Deze inherente beperking voorkomt een volledige nihil vaststelling van de subsidie, maar betekent een korting van 10 procent op de gehele NOW-subsidie.
Deze inherente beperking volgt alleen als de accountant:

  • voldoende medewerking heeft gekregen vanuit de groep;
  • tenminste de verplichte set aan werkzaamheden heeft uitgevoerd;
  • geen aanwijzingen heeft dat het concern niet correct is bepaald; en
  • de groepssamenstelling niet tegen economisch verantwoorde kosten kan controleren.

Bepalen SV-loon buitenland NOW-groep

Is er sprake van buitenlandse entiteiten binnen een concern? Dan moet in het controleproces onder andere worden vastgesteld of bij deze entiteiten Nederlands SV-loon is verloond. Is dat het geval, dan telt de omzet van deze entiteiten namelijk mee voor de bepaling van de omzetdaling. De controle van alle buitenlandse entiteiten is tijdrovend en kostbaar en vaak blijkt dat een buitenlandse entiteit geen Nederlands SV-loon verloont en dus geen onderdeel van de NOW-groep uitmaakt.

Omdat dit risico zo laag is, kan de accountant op basis van de lage risico-inschatting de controlewerkzaamheden op SV-loon in het buitenland bijstellen en verminderen. De NBA geeft in de Standaard aan welke werkzaamheden in dat geval nodig zijn.

Sluitingsdata vaststellingsloketten NOW 3 en 4 gelijkgetrokken

Op 31 mei jongstleden is aangekondigd dat u de vaststellingsaanvragen voor de NOW 3 en 4 kan combineren. Echter, op dit moment sluiten de vaststellingsloketten van de NOW 3 en 4 elk op een eigen datum. Daarom worden de sluitingsdata van de 3 tranches van NOW 3 gelijkgetrokken met de sluitingsdatum van het vaststellingsloket van de NOW 4. U moet de definitieve vaststelling van de NOW 3 en/of 4 uiterlijk 22 februari 2023 aanvragen.

Overzicht coronasubsidies

Overzicht coronasubsidies

Lees dit artikel

Heb ik nog recht op NOW?

Twijfelt u of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen? Met behulp van ons handige overzicht met de voorwaarden en verschillen van de NOW bepaalt u welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw aanvraag gelden.

Vragen?

Heeft u vragen over de NOW of over één van de andere steunmaatregelen vanwege de coronacrisis? Neem dan contact met ons coronateam op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.