article banner
COVID-19

TOFA: inkomensondersteuning voor flexwerkers

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Tegelijkertijd met de verlenging van de NOW heeft Minister Koolmees bekend gemaakt dat er een extra vangnet komt voor flexwerkers: de TOFA. Deze regeling is interessant voor bijvoorbeeld uw oproepkrachten die in maart, april en mei minder hebben gewerkt.

Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Flexibele arbeidskrachten (TOFA)

De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel arbeidscontract die als gevolg van de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering. De regeling bestaat uit een vaste tegemoetkoming van € 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020 (dus totaal € 1.650). De tegemoetkoming zal in 1 keer worden uitbetaald.

Voorwaarden TOFA

Om in aanmerking te komen voor de TOFA moet de flexwerker tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd zijn. Het loon over februari 2020 was minimaal € 400, het loon over maart 2020 was minimaal € 1 en het loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan het loon over februari 2020 en maximaal € 550.

Daarnaast mag er in april 2020 geen recht zijn op een andere uitkering of tegemoetkoming en is een vereiste dat door het verlies van inkomsten de TOFA nodig is voor kosten voor levensonderhoud.

Geen tegemoetkoming TOFA bij recht op andere uitkering of tegemoetkoming

Flexwerkers komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming wanneer zij over april 2020 1 of meer van deze uitkeringen of tegemoetkomingen ontvingen: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

TOFA telt mee voor het bruto inkomen

De tegemoetkoming TOFA is belast en telt mee voor het bruto jaarinkomen van 2020. De tegemoetkoming kan hierdoor ook invloed hebben op de hoogte van eventuele toeslagen.

Aanvragen

De tegemoetkoming TOFA kan aangevraagd worden tot en met zondag 12 juli 2020 bij het UWV. Het UWV streeft ernaar om binnen 4 weken op een aanvraag te beslissen. Indien de tegemoetkoming toegekend wordt, betaald het UWV de tegemoetkoming binnen 10 werkdagen.

Actualiteiten