COVID-19

Update coronacrisis maatregelen maart 2021

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Door de aanhoudende coronacrisis heeft het kabinet onlangs weer een aantal aanvulling en wijzigingen gepubliceerd van de corona crisismaatregelen.
Onderwerpen

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoe zat het ook alweer?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten biedt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis compensatie voor hun vaste lasten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan huur, pacht, onderhoud, verzekeringen of abonnementen. De TVL is geen compensatie voor de loonkosten. Daarvoor kan de NOW-regeling aangevraagd worden. U heeft recht op TVL als u minimaal 30% omzetverlies heeft. Daarnaast bedragen uw vaste lasten minimaal € 1.500 per kwartaal. De vaste lasten worden berekend op basis van een vast percentage dat bij uw hoofdactiviteit hoort.

In het onderstaande schema treft u een overzicht van alle voorwaarden en verschillen voor de TVL aan.

 

TVL juni-september 2020

TVL Q4 2020

TVL Q1 2021

TVL Q2 2021

Subsidieperiode

Juni-september 2020

Oktober-december 2020

Januari-maart 2021

April-juni 2021

Aantal maanden TVL

4

3

3

3

Minimale omzetverlies

≥30%

≥30%

≥30%

≥30%

Omzetperiode

1/3 omzet tweede kwartaal 2020 en omzet derde kwartaal 2020

Vierde kwartaal 2020

Eerste kwartaal 2021

Tweede kwartaal 2021

Referentieomzet

1/3 omzet tweede kwartaal 2019 en omzet derde kwartaal 2019

Vierde kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Referentieomzet starters

Omzet 4 maanden na start

Omzet 3 maanden na start

Omzet 3 maanden na start

Omzet 3 maanden na start

Beperking SBI-code

Ja

Nee, behalve krediet- en financiële instellingen en holdings

Nee, behalve krediet- en financiële instellingen en holdings

Nee, behalve krediet- en financiële instellingen en holdings

Minimale vaste lasten

€ 4.000

€ 3.000

€ 1.500

€ 1.500

Aantal werknemers

< 250

< 250

n.v.t.

n.v.t.

Subsidiepercentage

50%

50-70%

85%

100%

Minimale subsidie

€ 1.000

€ 750

€ 1.500

€ 1.500

Maximale subsidie

€ 50.000

€ 90.000

< 250 werknemers: € 550.000

> 250 werknemers: € 600.000

< 250 werknemers: € 550.000

> 250 werknemers: € 600.000

Voorschot

80%

80%

80%

80%

Horeca-opslag (HVA)

n.v.t.

5,6%

n.v.t.

n.v.t.

Voorraad-opslag (VGD)

n.v.t.

5,6%
Maximaal € 20.160

21%
Maximaal € 300.000

n.v.t.

Land- en tuinbouw opslag

n.v.t.

n.v.t.

21%

21%

Reissector-opslag

n.v.t.

n.v.t.

3,4%

n.v.t.

Evenementenmodule

Nee

Ja

Ja

Nee

Voorschot aanvragen

Van 30 juni tot 30 oktober 2020

Van 25 november 2020 tot 29 januari 2021

Van 15 februari tot 30 april 2021

Nog onbekend

Definitief aanvragen

Voor 1 april 2021

Voor 1 juli 2021

Voor 1 oktober 2021

Nog onbekend

Verhoging subsidiepercentage naar 100%

In de huidige TVL regeling bedraagt het vergoedingspercentage van de vaste lasten 85%. Op 12 maart 2021 heeft het kabinet aangekondigd het vergoedingspercentage te verhogen naar 100% in het tweede kwartaal 2021. Aan het einde van deze maand wordt de TVL voor het tweede kwartaal voorgelegd aan de Europese Commissie ter goedkeuring in verband met de staatssteunregels. Naar verwachting zal het aanvraagloket voor de TVL Q2 in de tweede helft van mei geopend worden.

SBI-codes bij de TVL

De hoogte van de TVL subsidie wordt mede bepaald door de hoofdactiviteit waar een ondernemer mee ingeschreven staat op 15 maart 2020  in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft begin dit jaar uitspraak gedaan in drie zaken over de TVL. Het oordeel van de rechter was dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in eerste instantie mag uitgaan van de volgorde van de activiteiten, zoals opgenomen in het Handelsregister. Als een ondernemer bij RVO.nl in bezwaar bestrijdt dat deze gegevens juist zijn, moet het RVO.nl nader onderzoek doen naar de feitelijke hoofdactiviteit van de ondernemer.

TVL: voorwaarden en verschillen op een rij
TVL: voorwaarden en verschillen op een rij
Lees dit artikel

Naar aanleiding van die drie uitspraken heeft het kabinet besloten twee gerichte hardheidsclausules op te nemen in de TVL vanaf het eerste kwartaal 2021. Een hardheidsclausule is een mogelijkheid om van de huidige regeling af te wijken als het gevolg van het toepassen van die regeling leidt tot onredelijke benadeling. Met de hardheidsclausules in de TVL wordt het mogelijk dat ondernemers in aanmerking komen voor de TVL op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit, dan wel een hogere subsidie krijgen op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit. Dit geldt dus ook indien de werkelijk hoofdactiviteit afwijkt van de activiteit waarmee een onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister op 15 maart 2020.

Momenteel ligt de TVL regeling inclusief de hardheidsclausules bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Nadat de Europese Commissie deze heeft goedgekeurd zal het RVO.nl deze hardheidsclausules in bezwaarprocedures gaan toepassen.

Startersregeling

In januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat een aparte regeling voor starters ingevoerd wordt. Dit geldt voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en zal gaan gelden voor het eerste en tweede kwartaal 2021. De referentieperiode voor deze starters zal het derde kwartaal 2020 zijn. Over deze regeling is helaas nog niet meer bekend. Het kabinet hoopt het loket van deze regeling in mei te kunnen openen.

Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. Voor deze bedrijven geldt een afwijkende referentieperiode. In de praktijk kwamen deze starters echter vaak niet in aanmerking voor de TVL omdat niet aan de verplichte 30% omzetverlies of aan de minimale vaste lasten werd voldaan.

Om overlap tussen de reguliere TVL en de startersregeling te voorkomen, kunnen starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 vanaf het tweede kwartaal 2021 alleen van de aparte startersregeling gebruik maken.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

In december 2020 heeft het kabinet naast de bestaande maatregelen ook een nieuwe regeling geïntroduceerd: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Met de TONK wordt beoogd huishoudens tegemoet te komen die door de coronacrisis een sterke terugval in inkomsten hebben en daardoor hun noodzakelijk (woon)lasten niet meer kunnen betalen.

De TONK valt binnen het kader van de bijzondere bijstand en wordt daarom door gemeentes uitgevoerd. Iedere gemeente maakt eigen keuzes bij het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding. Bij uw woongemeente kunt u terecht voor meer informatie.

Aanpassingen derde steun- en herstelpakket januari 2021
Aanpassingen derde steun- en herstelpakket januari 2021
Lees dit artikel

Uitstel van betaling belastingschulden

Vanwege het verloop van de coronacrisis heeft het kabinet de duur van het uitstel van betaling van belastingen al meerdere malen verlengd. Het uitstel van betaling loopt nu tot uiterlijk 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers vanaf 1 juli 2021 de betaling van nieuw opkomende betalingsverplichtingen weer moeten hervatten. De datum waarop ondernemers die aan de voorwaarden voldoen moeten starten met aflossen van hun opgebouwde belastingschuld is 1 oktober 2021. Zij krijgen hiervoor 36 maanden de tijd.

Overzicht coronasubsidies
Overzicht coronasubsidies
Lees dit artikel

Momenteel bekijkt het kabinet of verdere versoepelingen van het uitstel beleid noodzakelijk zijn. Dit hangt onder meer af van de duur van de huidige lockdown. Als de economie na de lockdown weer aantrekt, zullen veel ondernemingen de nieuwe betalingsverplichtingen weer kunnen voldoen. Echter om opgebouwde schulden af te lossen is extra omzet nodig. Omdat dit nog zeer onzeker is, weegt het kabinet de komende periode verschillende mogelijkheden af, bijvoorbeeld het verlengen van de betalingstermijn of een latere startdatum voor het aflossen van de opgebouwde schuld. In het tweede kwartaal 2021 zal het kabinet hier meer bekend over maken.

Meer weten?

Heeft u vragen over bovenstaande fiscale maatregelen of heeft u andere vragen over de maatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemers in het kader van de coronacrisis? Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.