Covid-19

Veel NOW-subsidie terugbetalen? Beoordeel of u bezwaar kunt maken!

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
In deze periode worden veel NOW-subsidies definitief vastgesteld. In de afwikkeling worden veel ondernemers verrast door de uitwerking van de NOW-regeling, waardoor NOW moet worden terugbetaald. In sommige gevallen kan een bezwaarschrift leiden tot een extra NOW-subsidie van duizenden euro’s.
Onderwerpen

Bij uw NOW-aanvraag bent u uitgegaan van een schatting van uw omzetdaling. Na afloop van de NOW-periode wordt de NOW-subsidie definitief vastgesteld op basis van de werkelijke omzetdaling en loonkosten. Het UWV geeft hiervoor een beschikking af. In deze beschikking wordt uw definitieve recht op NOW vastgesteld en vervolgens verrekend met uw voorschot. Dit leidt tot een bijbetaling of terugbetaling van NOW. 

Veel ondernemers moeten NOW terugbetalen. Dit kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat de omzetdaling is meegevallen. Veel ondernemers dachten bij aanvraag dat de omzet (nog) verder zou dalen. Een terugbetaling kan ook komen doordat de omzet en omzetdaling anders worden berekend dan eerder gedacht. Een andere oorzaak zijn grote verschillen in de loonsom van de onderneming. 

Als u NOW moet terugbetalen, omdat er een groot verschil zit tussen uw loonkosten van de referentiemaand (bijvoorbeeld januari 2020 bij NOW 1.0) en uw loonkosten in de NOW-periode (bijvoorbeeld maart, april en mei 2020 bij NOW 1.0) adviseren wij u goed te analyseren waarom de loonkosten zijn gedaald en waarom u dus NOW moet terugbetalen. 

Heeft de daling te maken met betaling van bijvoorbeeld bonussen of overwerk? Dan kan bezwaar tegen uw NOW-beschikking financieel interessant zijn. Mogelijk heeft u recht op meer NOW-subsidie dan u denkt. 

Voor meerdere klanten hebben wij al succesvol bezwaar gemaakt. Een bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.  

Meer weten? Bel uw adviseur of neem contact op met Christiaan Buizer.