Covid-19

Verlenging uitstel van betaling van belastingen tot februari 2022 toch mogelijk

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Vanaf 1 oktober 2021 zijn alle generieke steunmaatregelen voor de coronacrisis, zoals de TVL en de NOW, stopgezet. Ook het bijzonder uitstel van betaling van belastingen liep af op 1 oktober 2021. Echter, op 29 september jl. is bekend geworden dat verlenging van uitstel van betaling tot 1 februari 2022 onder voorwaarden toch mogelijk is.
Onderwerpen

Nieuwe betalingsverplichtingen

Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer voldoen aan alle nieuwe fiscale betalingsverplichtingen. Het gaat hierbij om alle belastingen waarvoor op of na 1 oktober 2021 aangifte wordt gedaan, bijvoorbeeld de loonheffingen en de omzetbelasting van september 2021.

Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021 moeten weer betaald worden. Krijgt u bijvoorbeeld op 2 september 2021 een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Dan is de uiterste betaaldatum 14 oktober 2021 (6 weken na dagtekening aanslag). Dit is na 1 oktober 2021 en dus geldt voor deze aanslag het uitstel niet meer.

Verlenging uitstel van betaling

Op 29 september jl. is het besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd. Hierdoor is het onder voorwaarden mogelijk het bijzonder uitstel van betaling te verlengen tot 1 februari 2022. "Voor de ondernemers die dit echt nodig hebben is er in de eerste maanden na 1 oktober 2022 de mogelijkheid om tijdelijk uitstel aan te vragen als zij de belasting niet op tijd kunnen betalen", schrijft het ministerie van Financiën.

Als u gebruik wilt maken van het tijdelijk aanvullend uitstel van betaling tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen
  • Het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  • U heeft een levensvatbare onderneming.
  • Er is voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  • Het aangevraagde uitstel heeft betrekking op loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
  • Als uw schuld ten tijde van het verzoek om uitstel hoger is dan € 20.000 is een derdenverklaring vereist.

De verklaring van de derde deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de feiten en omstandigheden. Als de belastingschuld lager is dan € 20.000 moet u een eigen verklaring meesturen met dezelfde inhoud.

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u tot en met 31 januari 2022 schriftelijk een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Het tijdelijke aanvullende uitstel van betaling kunt u met terugwerkende kracht aanvragen.

Wij verwachten dat de Belastingdienst vooral zal beoordelen of de betalingsproblemen worden veroorzaakt door corona en dus tijdelijk van aard zijn. Mogelijk speelt de branche waarin u actief bent, hierin ook een rol.

Overzicht coronasubsidies

Overzicht coronasubsidies

Lees dit artikel

Meer weten?

Heeft u vragen over de aflopende steunmaatregelen? Neem dan contact op met ons coronateam.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.