article banner
COVID-19

Wet- en regelgeving

U bent druk bezig om uw onderneming overeind te houden. Hierover maakt u zich zorgen. De overheid doet haar best om te helpen. Elke dag zijn er nieuwe updates met crisismaatregelen. Van welke regelingen kunt u gebruik maken? En wat is hiervoor nodig? Het is lastig om door de bomen het bos te zien en op de hoogte te blijven van de actualiteiten.

Naarmate de crisis zich verder ontwikkelt, kunnen er strengere maatregelingen (en beperkingen!) worden ingevoerd om de crisis te helpen beheersen. U moet wendbaar zijn en zich bewust zijn van de ontwikkelingen die zich voordoen. Tijdig rapporteren en scenario’s in beeld brengen schiet er weleens bij in als de dagelijkse business alle aandacht opeist.

Terwijl de focus natuurlijk op de crisis ligt, zal de pandemie uiteindelijk eindigen en zal business as usual terugkeren. Wanneer dat het geval is, moet u er zeker van zijn dat u nog steeds voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. U moet er zeker van zijn dat u de versoepelde regels niet meer hebt opgerekt dan u aankan, zodat uw onderneming hiervan niet afhankelijk is geworden.

Aanpassing aan het werken op afstand en het veranderen van de dagelijkse gang van zaken kan moeilijk zijn. Het is niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van zijn of haar rol en de nieuwste richtlijnen volgt, en dat hij of zij op de hoogte is van zijn of haar rechten en verantwoordelijkheden.

Te overwegen acties

Beoordeel

Ontdek wat uw financiële dienstverleners doen en welke instructies er van de regelgevende instanties komen. Hoe wordt de druk door hen verlicht en hoe kunt u van die hulp profiteren?

Bescherm

Ga in gesprek met de partijen die voor u belangrijk zijn (onder andere leveranciers, crediteuren, bank, de toezichthouders). Hoe meer u dat doet, hoe beter uw planning zal zijn. Correcte en tijdige informatie is essentieel voor u om u aan de omstandigheden aan te passen waar dat nodig is.

Herstel

Vergeet uw verantwoordelijkheden niet. Tijdens de crisis kunnen er allerlei versoepelingen van toepassing zijn, maar de regels zullen weer van kracht worden zodra de zaken weer normaal zijn. Wees niet te afhankelijk van de maatregelen die zijn genomen om u door de crisis heen te helpen.

Overweeg deze vragen

  • Wanneer ben ik in staat om snel en effectief te reageren op vragen en verzoeken om ad-hoc informatie van de regelgevende instanties?
  • Welke impact heeft de uitbraak op mijn winst en cashflow, heb ik extra tijd nodig om een eventuele uitstaande belastingschuld te betalen?
  • Beschik ik over voldoende actuele rapportages? In hoeverre ben ik en mijn team in staat om bewijsmateriaal te verzamelen en op afstand contact op te nemen om mijn controles uit te voeren?