article banner
Subsidie

Zorg op afstand en corona; 50.000 euro subsidie voor aanschaf e-health oplossingen

Henk Troost Henk Troost

Tijdens deze coronacrisis moet u in de zorg alle e-health toepassingen, die u in huis heeft, maximaal gaan inzetten. U wordt gedwongen versneld stappen te zetten, waar u wellicht nog niet aan toe was. Lees meer over subsidiemogelijkheden voor e-health toepassingen.     

Stimuleringsregeling E-health Thuis

Als aanbieder van zorg en/of zorgondersteuning kunt u in 2020 gebruik maken van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). In een samenwerkingsverband kunt u tijd en geld besteden aan het borgen en opschalen van e-health oplossingen in uw organisatie en metier. Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie. Tot zover het bekende verhaal.   

Snel zorg op afstand bieden

De wereld is veranderd en minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de coronamaatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.” 
 
Het gaat nu heel concreet over de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking. Er wordt nu op korte termijn actie gevraagd en verlangd.  Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.  

Ondersteuning bij implementatie 

Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.  
 
Per aanvraag is € 50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag.

Aanvragen van subsidie 

Aanvragen kunnen vanaf 25 maart 2020 worden ingediend via de RVO.nl website.

Via mijn.rvo.nl komt er op 25 maart detailinformatie. Heeft u tussentijds vragen of heeft u hulp nodig bij de aanvraag neem dan contact op met onze adviseurs 

Actualiteiten