article banner
Data-, privacy- en cyberrisico's

Privacywetgeving: heb ik nou een jurist nodig of een hacker?

Goeie vraag

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht

Een Europese verordening over de bescherming van persoonsgegevens waar een hoop over te doen is. Maar wat staat daar nou eigenlijk in? In Artikel 5 staat: ‘persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is’. ‘Passende maatregelen’ voor een ‘passende beveiliging’. Aha.

‘Passend’, wat is dat eigenlijk?

Wat passend is, is afhankelijk van de perceptie die u hanteert. Op basis van uw eigen expertise en affiniteit heeft u een beeld bij wat ‘toereikend is’. Maar hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens dezelfde meetlat? En de publieke opinie in geval van een incident? Onze ervaring is dat geen enkele organisatie alleen op een juridische, organisatorische of technische manier invulling kan geven aan de AVG. U kunt alleen ‘passende’ maatregelen nemen als u deze drie onderdelen met elkaar verbindt.

Bescherm uw organisatie waar dat nodig is

Wij helpen u de focus te leggen waar u als organisatie kwetsbaar bent, technisch, juridisch en organisatorisch. Wilt u weten of u passende technische maatregelen heeft genomen? Dan kunt u vast nadenken over deze drie vragen:

  • hoe zou een hacker toegang kunnen krijgen tot mijn data?
  • welke technische maatregelen zijn noodzakelijk en heb ik die ook genomen?
  • heeft een ethical hacker de kwaliteit van mijn maatregelen weleens beoordeeld?

Mijn team van ethical hackers toetst de effectiviteit van uw organisatie en helpt u met concrete en toepasbare oplossingen. Meer weten over de AVG en hoe u zich kunt voorbereiden? Onze cyber risk specialisten adviseren u graag.

Gerelateerde artikelen

Cyber- en datarisico's

Hoe kunnen de bestuurders en managers van vandaag zich voorbereiden op data-, privacy- en cyberrisico’s en adequaat reageren als het toch mis gaat?

1 jaar AVG, de stand van zaken

Met het eerste jaar van de AVG achter de rug is het tijd om de balans op te maken. Wat vond er het afgelopen jaar plaats? Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd? En wat doet de Autoriteit Persoonsgegevens momenteel? Lees het hele artikel.

Autoriteit Persoonsgegevens controleert naleving van de AVG!

Rond de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming‎ (AVG) was een veelgehoorde opmerking dat het met de controle van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet zo een vaart zou lopen. Inmiddels is duidelijk dat de AP wel degelijk controleert en ook zal handhaven. Lees over welke controles de AP heeft uitgevoerd.

Gegevensbescherming bij een ‘no deal Brexit’

Mag u na 29 maart 2019 nog wel persoonsgegevens uitwisselen met in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen of instellingen? En mag u deze data doorgeven aan een bedrijfsonderdeel van uw concern dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk? Lees het antwoord.

Privacy, wie heeft dat nou nog?

In dit digitale tijdperk worden continu persoonsgegevens over ons doen en laten verzameld. Organisaties moeten een balans vinden tussen het vergaren en bewaren van de noodzakelijke persoonsgegevens, terwijl ze gelijktijdig de privacy van hun medewerkers moeten eerbiedigen. Vanuit het perspectief van incidentonderzoek hebben wij daar een specifieke kijk op, waar u wellicht uw voordeel mee kunt doen. Lees hier meer over.

AVG: ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Vanaf 25 mei 2018 wordt u geacht te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wellicht weet u precies wat dat voor uw organisatie inhoudt, of wellicht heeft u nog een aantal zaken op orde te brengen voor de 25e. Lees meer over het zijn van verwerker of verwerkingsverantwoordelijke.

Privacywetgeving: heb ik nou een jurist nodig of een hacker?

Een Europese verordening over de bescherming van persoonsgegevens waar een hoop over te doen is. Maar wat staat daar nou eigenlijk in? In Artikel 5 staat: ‘persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is’. ‘Passende maatregelen’ voor een ‘passende beveiliging’. Aha. ‘Passend’, wat is dat eigenlijk? Lees hier meer over.

Waarin beschermt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen mij?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is recent aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet implementeert de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie, oftewel bedrijfsgeheimen. Hoe helpt deze wet mij als ondernemer? En hoe moet ik mijn gegevens beschermen? Lees meer over dit onderwerp.

AVG: het begint bij bewustwording

Vanaf 25 mei 2018 wordt u geacht te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wellicht weet u precies wat dat voor uw organisatie inhoudt, of wellicht heeft u nog een aantal zaken op orde te brengen voor de 25e. Controleer daarom hoe ver u bent of hoe u uw organisatie compliant maakt.

Wat is de waarde van mijn data?

Download het rapport 'Wat is de waarde van uw data?' en ontvang een praktische aanpak waarmee data- en privacyrisico’s en de dreiging van een cyberincident beter beheersbaar worden.