article banner
Data-, privacy- en cyberrisico's

Privacywetgeving, geldt dat ook voor mij?

Jan van Ederen Jan van Ederen

Goeie vraag

Vanaf 25 mei 2018: de AVG

Er zijn steeds meer data die privacygevoelige gegevens bevatten. Daarom wordt op 25 mei 2018 een nieuwe verordening van kracht: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening voorkomt dat privacygevoelige gegevens ongelimiteerd worden gebruikt. Dat ze zomaar op straat komen te liggen. Of dat ze zonder toestemming worden doorverkocht. De nieuwe verordening is van toepassing op elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dat doet tegenwoordig elke organisatie, ook die van u.

Wat betekent de AVG voor uw organisatie?

U verwerkt privacygevoelige gegevens als u een maandelijkse nieuwsbrief stuurt, als u uw salarisadministratie heeft uitbesteed of als u werkt met persoonsgegevens van uw opdrachtgevers. Doet u dat? Dan bent u vanaf 25 mei 2018 mogelijk verplicht in kaart te brengen of u toestemming nodig heeft, wie de eigenaar is van de gegevens, waar u ze opslaat, hoe u ze beveiligt en wat u ermee doet. En denk nou niet: ‘Die verordening is op mij niet van toepassing’. Want de AVG legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet.

Zorg dat u in ieder geval deze vier zaken op orde heeft

  • Een verwerkingsregister waarin u vastlegt welke gegevens u verwerkt, met welk doel, wie toegang tot de gegevens hebben en hoe lang u de gegevens bewaart;
  • verwerkersovereenkomsten waarin u met uw partners vastlegt hoe lang u privacygevoelige gegevens bewaart, wie er zorgt voor de beveiliging ervan en wie er verantwoordelijk is bij een eventueel datalek;
  • een privacy statement waarin u uitlegt welke privacygevoelige gegevens u verzamelt en met welk doel;
  • een protocol waarin u beschrijft wat u doet als zich een incident voordoet, zoals een datalek.

Meer weten over de consequenties van de AVG voor uw organisatie? Maak een afspraak met jurist en Partner Jan van Ederen.

Gerelateerde artikelen