article banner
Financial control

Waar verdient mijn onderneming eigenlijk het meeste geld?

Goeie vraag logo - teal

Inzicht in uw cijfers is onmisbaar

Zonder inzicht in uw cijfers is het moeilijk om uw onderneming de goede kant op te sturen. Heeft u geen grip, dan bent u stuurloos en dus kwetsbaar. Weet u welke informatie voor uw onderneming onmisbaar is? Waar u het meeste geld verdient? Waar het verstandig is om voorzichtig te zijn? Dat zoek ik graag met u uit.

Inzicht leidt tot meer grip

Op elk moment wilt u actueel inzicht in:

  • de omzet;
  • bruto winst marge;
  • kosten;
  • netto resultaat;
  • openstaande posten (te betalen en te ontvangen);
  • en een cashflow overzicht.

Voor u start met de inrichting van uw administratie, bepaalt u welke KPI's (kritieke prestatie-indicatoren) voor uw onderneming vitaal zijn, bijvoorbeeld de omzet per medewerker, gemiddelde levertijd van een bestelling en de bruto winstmarge per productgroep. Richt uw administratie en sub-administraties zó in dat de KPI's makkelijk kunnen worden afgeleid.

Op uw winst bijvoorbeeld

Onlangs was ik op bezoek bij een productieonderneming waar de winstgevendheid onder druk stond. Omdat de opbrengsten en kosten per omzetcategorie niet inzichtelijk waren, was gefundeerd ingrijpen niet mogelijk. Die cijfers hebben we inzichtelijk gemaakt. En wat bleek: het bruto winstpercentage van een aantal producten was erg laag. En deze producten droegen ook niet bij aan de hogere marges van andere producten. Met dit inzicht is besloten een aantal producten af te stoten. Het resultaat: meer winst.

Wilt u weten hoe u inzicht krijgt en kunt (bij)sturen op basis van actuele cijfers? Neem contact met mij op. Ik denk graag met nu mee.

Gerelateerde artikelen

(Bij)sturen van uw onderneming

Download het rapport '(Bij)sturen van uw onderneming' en ontvang inzichten in hoe u grip krijgt op de financiële cijfers van uw onderneming.

Download het rapport