article banner
Fiscale Eindejaarstips 2017

Maatregelen voor de auto

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor de auto:

  • Informeer naar gebruik van bedrijfsauto.
  • Controleer registratie van auto's.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Informeer naar gebruik van bedrijfsauto

Als u een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, kunt u de bijtelling voor het privégebruik van de auto soms achterwege laten. Dit kan bijvoorbeeld als u in het bezit bent van een kopie 'Verklaring geen privégebruik auto', waarmee de werknemer verklaart dat hij niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2018 gaat wijzigingen.

Blijft alles bij het oude, dan hoeft u niets te doen. Maar gaat uw werknemer in 2018 meer dan 500 privékilometers rijden met de auto, dan moet u de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op!
Houd er rekening mee dat de bijtelling per kalenderjaar geldt. Wijs uw werknemer hierop en voorkom dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto, dan moet u het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer rekenen.

Controleer registratie van auto's

Bij werkgevers in de autobranche rijden de werknemers vaak niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak. Bent u zo'n werkgever, dan moet u goed bijhouden welke werknemers in welke auto's rijden. Nu het einde van het jaar nadert, is dit een goed moment om na te gaan of u de registratie van de auto's en de werknemers op orde heeft. In de Handreiking bijtelling autobranche vindt u praktische tips.