article banner
Fiscale Eindejaarstips 2017

Maatregelen voor de eigen woning

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor de eigen woning:

  • Betaal hypotheekrente 2018 in 2017.
  • Verkoop eigen woning na 1 januari 2018.
  • Los uw eigenwoningschuld in 2017 af.
  • Regel verbouwing eigen woning in 2017 al.
  • Woning onder water? Verkoop vóór 1 januari 2018.
  • Verhuur eigen woning na 1 januari 2018.
  • Plan verbouwing monumentenpand.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Betaal hypotheekrente 2018 in 2017

Bereikt u in 2018 de AOW-leeftijd of valt u vanwege een andere reden onder een lager belastingtarief, betaal dan in 2017 nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2018. U betaalt minder belasting doordat u deze rente dan tegen een hoger tarief aftrekt.

Let op!
U mag niet voor een langere periode vooruitbetalen. Als u dat doet, weigert de Belastingdienst de vooruitbetaalde rente als aftrekpost voor 2017.

Verkoop eigen woning na 1 januari 2018

Bent u van plan om binnenkort uw schuldenvrije woning te verkopen en niet direct een nieuwe woning aan te kopen? Overweeg daar mee te wachten tot in 2018. Verkoopt u uw woning namelijk vóór 1 januari 2018, dan valt de ontvangen koopsom al in 2017 in box 3 en telt deze in 2018 mee voor de vermogensrendementsheffing (peildatum 1 januari 2018). Verkoopt u de woning op bijvoorbeeld 5 januari 2018, dan valt de koopsom in 2018 nog niet in box 3.

Los uw eigenwoningschuld in 2017 af

In bepaalde gevallen kan het voordelig zijn om uw eigenwoningschuld (gedeeltelijk) af te lossen. Heeft u bijvoorbeeld nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek met een vrij hoge rente en belast vermogen in box 3 dat u kunt missen? Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat u netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen waarschijnlijk interessant. Informeer in dat geval hoeveel u boetevrij kunt aflossen. Meestal is dat maximaal 10% van het (openstaande) hypotheekbedrag per jaar. Als u vóór 1 januari 2018 aflost, behaalt u hierbij een box 3-voordeel. Blijft er geen of slechts een kleine hypotheekschuld over, dan betaalt u ook nog eens geen inkomstenbelasting over de inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait).

Let op!
Vermoedelijk kunt u uitsluitend nog in 2018 volledig van de bovenstaande regeling profiteren. In het Regeerakkoord staat namelijk dat het belastingvoordeel voor huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, in de komende 30 jaar geleidelijk wordt beëindigd.

Regel verbouwing eigen woning in 2017 al

Heeft u plannen om te gaan verbouwen? Als u dit nog in 2017 regelt en de verplichtingen dus voor 1 januari 2018 aangaat, verlaagt u uw grondslag voor de heffing in box 3.

Woning onder water? Verkoop vóór 1 januari 2018

Als uw eigen woning 'onder water staat' en u verhuisplannen heeft, kan het verstandig zijn om uw woning in 2017 te verkopen. Want alleen als u uw woning nog vóór 1 januari 2018 met verlies verkoopt, kunt u de rente op de restschuld nog maximaal 15 jaar aftrekken in box 1. Deze regeling geldt namelijk alleen als de restschuld is ontstaan ná 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018. Als u uw eigen woning op of na 1 januari 2018 met verlies verkoopt, is de rente op de restschuld niet aftrekbaar.

Verhuur eigen woning na 1 januari 2018

Overweegt u om uw eigen woning te verhuren? Wacht hier dan mee tot ná 1 januari 2018. Want als u uw eigen woning verhuurt, wordt deze voortaan gezien als beleggingsvermogen en niet meer als eigen woning. Hierdoor verplaatst de woning zich van box 1 naar box 3, waar de woning meetelt voor de grondslag voor de box 3-heffing. Even wachten is dan dus verstandig. Dit is echter anders als de woning onder water staat. Dan kan het juist verstandig zijn om de woning voor 1 januari 2018 te gaan verhuren. Voor de restschuld mag dan namelijk nog maximaal 15 jaar de betaalde rente en financieringskosten worden afgetrokken.

Let op!
Verhuurt u vanaf 1 januari 2018 (peildatum), dan telt de woning in heel 2018 mee voor de heffingsgrondslag voor box 3.

Plan verbouwing monumentenpand

De afschaffing van de aftrek van de kosten voor het onderhoud van monumentenpanden is uitgesteld tot 1 januari 2019. De onderhoudskosten voor monumentenpanden zijn dus in 2018 nog fiscaal aftrekbaar. Plan dus nu alvast het onderhoud, want als het onderhoud uitloopt en kosten pas in 2019 vallen, kost dit u een aftrekpost.