article banner
Flexibilisering BV-recht

Eenvoudiger een BV oprichten

Afschaffing minimumkapitaal van 18.000 euro

Het minimale startkapitaal van 18.000 euro bij de oprichting van een BV wordt afgeschaft. Dit betekent dat u met 1 euro al een BV kunt oprichten. Bij volstorting van de aandelen in geld is geen bankverklaring meer nodig.

Geen verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura

De verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura vervalt. Van inbreng in natura is bijvoorbeeld sprake als u uw eenmanszaak of onroerend goed inbrengt in een nieuw opgerichte BV.

De zogenaamde nachgründung is ook niet meer nodig. Daarbij gaat het om een accountantsverklaring voor de verkrijging van goederen in eigendom door de BV van de aandeelhouder binnen 2 jaar na oprichting van de BV.

Wel blijft het verplicht om bij inbreng in natura een beschrijving op te stellen van hetgeen wordt ingebracht. De peildatum voor de beschrijving en de waardering mag maximaal 6 maanden vóór de inbreng liggen. De beschrijving moet worden ondertekend door de oprichter(s).

Geen verplichte vermelding in euro’s

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan hoeft voortaan niet meer te worden vermeld in euro’s. Het mag ook een andere geldeenheid zijn.

De kosten van de oprichting kunt u direct voor rekening van de vennootschap brengen. Dit was voorheen niet mogelijk.