article banner
Flexibilisering BV-recht

Flexibilisering BV-recht

Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten. Ook heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten. Op die dag treedt namelijk de wet Flexibilisering BV-recht in werking, een ingrijpende wijziging in de wetgeving. In dit dossier zetten wij de belangrijkste wijzigingen in wetgeving voor u op een rij.

De BV is een populaire rechtsvorm en om te zorgen dat dit ook zo blijft, wordt het BV-recht ingrijpend gewijzigd. Uitgangspunt is dat de regels eenvoudiger en vooral flexibeler worden en beter aansluiten op de praktijk. Schuldeisers van de BV zijn voortaan beter beschermd, doordat de aansprakelijkheid bij onttrekkingen van geld uit de BV meer bij het bestuur en de aandeelhouders van een BV komt te liggen.

Voor specifieke informatie klikt u door op een van de volgende pagina's:

Eenvoudiger een BV oprichten

 • Afschaffing minimumkapitaal van 18.000 euro.
 • Geen verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura.
 • Geen verplichte vermelding in euro’s.

Crediteurenbescherming

 • Grotere aansprakelijkheid bestuur en aandeelhouders.
 • Uitkering pas na goedkeuring bestuur.
 • Uitkeringstoets.

Versoepeling / afschaffing kapitaalbescherming

 • Eisen rondom de inkoop van eigen aandelen.
 • Kapitaalvermindering.
 • Afschaffing verbod van financiële steunverlening.

Meer inrichtingsvrijheid

 • Kapitaal en aandelen.
 • Introductie van winstrechtloze en stemrechtloze aandelen.
 • Introductie van meervoudig stemrecht.
 • Certificaten van aandelen.
 • Uitbreiding van rechten, maar ook plichten van aandeelhouders.
 • Verplichte blokkeringsregeling afgeschaft.
 • Ondertekenen van de jaarrekening.

Fiscale gevolgen

 • BV’s blijven vennootschapsbelastingplichtig.
 • Extra voorwaarde bij fiscale eenheid VPB.
 • Verbondenheid.
 • Deelnemingsvrijstelling.
 • Terugbetaling ongeoorloofde dividenduitkering.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Per 1 oktober zijn alle wijzigingen uit het wetsvoorstel van toepassing op alle BV’s, nieuw en bestaand. Mogelijk dient u de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst van uw BV aan te passen. Dit om eventuele ongewenste gevolgen uit te sluiten of te kunnen profiteren van de (nieuwe) mogelijkheden van de Flex-BV.

Overstappen naar een BV, ja of nee?

Het kan interessant zijn om over stappen naar een BV, vanuit de vorm eenmanszaak of maatschap / vennootschap onder firma. Het oprichten van een BV wordt een stuk eenvoudiger, omdat het verplichte startkapitaal, de bankverklaring en de accountantscontrole worden afgeschaft. Ook kan een BV aantrekkelijker zijn vanwege de beperkte aansprakelijkheid van de ondernemer. Vanuit fiscaal oogpunt biedt een BV ook voordelen.

Hulp bij het checken van statuten en overeenkomsten

Grant Thornton biedt hulp bij het nalopen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Voor een bedrag van 475 euro ontvangt u een scan door specialisten en een advies met aanbevelingen voor uw persoonlijke situatie.