article banner
Groei

Is de juridische structuur van mijn onderneming groei-proof?

Goeie vraag

Bent u meer bezig met de voorkant van uw onderneming of met de achterkant?

Als groeiende ondernemer bent u elke dag bezig met de commerciële kanten van uw onderneming. Zorgen dat u groeit, uw klanten tevreden houden en de kwaliteit van uw diensten en producten verbeteren. Volstrekt begrijpelijk. Als u wilt groeien – en dat wilt u – dan is het verstandig om te zorgen dat de juridische structuur van uw onderneming aansluit op uw groeiplannen.

Juridische structuur onderneming

Een solide juridische structuur is onontbeerlijk voor gezonde groei, vooral als u onderneemt in een snel veranderende of risicovolle markt, als uw onderneming in transitie is of als u vermogensbestanddelen uit de risicosfeer wilt halen. Een paar voorbeelden ter inspiratie:

  • Door uw ondernemingen te splitsen in verschillende B.V. ’s zorgt u dat slecht renderende ondernemingen geen negatief effect hebben op de overige ondernemingen.
  • Door patenten, machines en onroerend goed onder te brengen in aparte B.V. ‘s zorgt u ervoor dat bij een onverhoopt faillissement een doorstart wordt vergemakkelijkt.
  • Door slimme participatiestructuren met werknemers slaat u twee vliegen in één klap: u bindt werknemers en u behoudt autonomie als het gaat om strategische beslissingen.

Mijn advies: eerst denken, dan doen

Onlangs sprak ik een ondernemer die een financiële herstructurering wilde doorvoeren om zijn balanstotaal te verbeteren. Dat was onder meer een eis van zijn kredietverstrekker. We legden hem meerdere scenario’s voor. Het scenario dat het beste paste bij zijn langetermijnstrategie bleek onmogelijk, omdat hij een jaar eerder zijn sleutelmedewerkers een aandelenpakket had gegeven. In het voorgelegde scenario zou de waarde van dit aandelenpakket zomaar vertienvoudigen. Leuk voor de werknemers, niet zo leuk voor de ondernemer. Mijn punt: denk ook in tijden van (hyper)groei goed na over de juridische structuur van uw onderneming. Tijdig voorsorteren en herstructureren bespaart u niet alleen problemen, het kan u ook veel geld opleveren en het geeft nieuw groeiperspectief.

Wilt u meer weten of bent u benieuwd of uw juridische structuur nog past bij uw ?

Maak kans op een groeigesprek
Hoe wijst een gesprek mij de weg naar mijn groei?
Het Grant Thornton Groeirapport

 

(Be)sturen van uw organisatie naar groei

Grant Thornton heeft 6 kernuitdagingen voor groeiende organisaties geïdentificeerd. Wilt u weten wat deze uitdagingen zijn en met welke trends, ontwikkelingen en uitdagingen u te maken kunt krijgen op uw groeipad? .