article banner
Goeie vraag

Kan innovatie mij ook belastingvoordeel opleveren?

Frank Gijzen Frank Gijzen

Goeie vraag

Innoveren kost altijd meer dan u denkt

Als ondernemer bent u voortdurend bezig met innovatie. Omdat de Nederlandse Staat dit aanmoedigt zijn er allerlei fiscale constructies waarmee u uw innovatiebudget kunt vergroten. In de bijdrage van mijn collega Walter Verra leest u over de mogelijkheden van de WBSO (de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Het mooie is: komt u in aanmerking voor de WBSO? Dan bent u ook op weg naar de innovatiebox, een andere stimuleringsmaatregel van de belastingdienst. Ik vertel u er graag meer over.

Maak kennis met de innovatiebox

De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting waar u van móet weten als u bezig bent met innovatie. Bent u dat en maakt u bovendien winst met deze activiteiten? Dan kan het zomaar zijn dat u over een deel van deze winst maar 5% winstbelasting hoeft te betalen in plaats van 20 of 25%. Dat kan aardig in de papieren lopen. Belangrijk is dat u kunt bepalen welk deel van de belastbare winst in aanmerking komt voor het verlaagde tarief. Hier zijn verschillende modellen voor. Ik laat u twee voorbeelden zien.

Scenario 1: Het cost plus-model

Speelt innovatie in uw onderneming een ondersteunende rol? Dan ligt het toerekening volgens het cost plus-model het meest voor de hand. In dit model kunt u – onafhankelijk van de hoogte van uw
winst – een percentage van de ontwikkelkosten aan de innovatiebox toerekenen. Dit model heeft één groot voordeel: u kunt het ook gebruiken in jaren dat u verlies maakt. Stel, uw ontwikkelkosten van een kwalificerende innovatie zijn dit jaar 500.000 euro. Met de inspecteur is een opslagpercentage van 20% overeengekomen. Dan is 100.000 euro toe te rekenen aan de innovatiebox. Deze 100.000 euro wordt slechts met 5% belast. In een winstsituatie is het directe voordeel voor u minimaal 15.000 euro.

Scenario 2: Het afpelmodel

Speelt innovatie binnen uw organisatie een kernfunctie? Dan is het afpelmodel de meest toegepaste methode. Als u dit model gebruikt komt een deel van de winst toe aan de innovatiebox, volgens een vaste verdeelsleutel. Over deze sleutel maakt u van tevoren afspraken met de fiscus. Een voorbeeld. Stel, uw winst is dit jaar 500.000 euro. Deze winst wordt vervolgens op grond van de afspraak met de inspecteur toegerekend aan de verschillende kernfuncties binnen uw bedrijf. Stel 20% wordt toegerekend aan ondernemerschap, 20% aan verkoop en 20% aan productie, dan resteert er 40% voor onderzoek en de ontwikkeling. Dan is 200.000 euro van de winst toe te rekenen aan de innovatiebox. Dit geeft in een winstsituatie een direct belastingvoordeel van minimaal 30.000 euro in het eerste jaar. De komende jaren zijn er bij winst uit deze innovatie uiteraard ook nog belastingvoordelen.

De innovatiebox: een maatregel die elke innovatieve ondernemer moet kennen

Houdt u zich bezig met innovatie en wilt u weten welk model het beste bij uw onderneming past? Maak dan eerst een analyse van de omvang van uw onderzoeks- en ontwikkelingskosten, het aantal medewerkers dat bij deze activiteiten betrokken is en het aantal zogenaamde speur- en ontwikkelingsuren. Zo bepaalt u of innovatie in uw onderneming een kernfunctie is. Als u zich goed laat adviseren kan u dat veel belastingvoordeel opleveren.

Meer weten? Bel partner en belastingadviseur Frank Gijzen en maak een afspraak.

Bent u een dynamische organisatie?
Maak kans op een groeigesprek
Het Grant Thornton Groeirapport

 

(Be)sturen van uw organisatie naar groei

Grant Thornton heeft 6 kernuitdagingen voor groeiende organisaties geïdentificeerd. Wilt u weten wat deze uitdagingen zijn en met welke trends, ontwikkelingen en uitdagingen u te maken kunt krijgen op uw groeipad? .