Horizontaal toezicht

Hét antwoord op Stevens

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Op 20 juni 2012 heeft een commissie onder leiding van prof. dr. Leo Stevens (op verzoek van het ministerie van financiën) het rapport ‘Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet’ gepresenteerd. In dit rapport geeft de 'commissie Stevens' een handreiking aan het tot wasdom brengen van Horizontaal Toezicht, een - naar mening van de commissie - uitstekend initiatief.

Deze handreiking neemt Grant Thornton van harte, maar ook voor het verschijnen van dit rapport had Grant Thornton reeds een eigen visie op dit fenomeen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat Horizontaal Toezicht:

  • tot efficiencywinst leidt; 
  • zorgt voor minder bureaucratie;
  • bijdraagt aan groei van uw organisatie.

Hoe leidt Horizontaal Toezicht tot groei van uw organisatie?

Een logisch voortvloeisel uit de eerste twee bullets is dat u meer geld overhoudt dan zonder Horizontaal Toezicht het geval zou zijn. Dit geld kan worden ingezet voor de kernprocessen van uw onderneming. Alleen al vanuit die visie leidt Horizontaal Toezicht tot groei.

Maar er is meer. Horizontaal Toezicht dwingt innovatie af, ook aan onze kant. Zo heeft Grant Thornton in samenwerking met BWise een oplossing ontwikkeld waarmee een belastingplichtige feitelijk haar eigen Tax Control Framework bouwt en kan beheren: de Tax Control Solution (TCS). Op die manier laat u zien dat u ‘in control’ bent op het vlak van belastingen.

Uiteraard laat die oplossing het ook zien wanneer u niet ‘in control’ bent. Maar dan biedt deze TCS tegelijkertijd wel aanknopingspunten zodat u in staat bent om te bepalen welke stappen u moet zetten om vervolgens weer wel ‘in control’ te zijn. Vooral dit zal bijdragen aan uw groeiambities: in kwantitatieve zin, maar zeker ook in kwalitatieve zin.

We snappen dat dit wellicht enigszins abstract overkomt en u behoefte heeft aan meer uitleg. U bent van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen. Wij vertellen u graag meer. Ook indien u interesse heeft in een demonstratie van onze TCS dan vernemen wij dat graag.