Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Het fiscale terrein is continu in beweging. Zo wijzigt ook de aanpak van de Belastingdienst drastisch. De fiscus wil weg van boekenonderzoeken in het verleden en 'in het heden' werken, het liefst zonder controles, oftewel 'Horizontaal Toezicht'. Grant Thornton zit in een groep van accountants en fiscalisten die meedoen aan dit initiatief. Wij zien namelijk ook de voordelen in voor u.

Grant Thornton beschouwt Horizontaal Toezicht als dé manier voor organisaties om hun fiscale aangifte efficiënter te organiseren. Horizontaal Toezicht helpt bij het tijdig signaleren en beheersen van fiscale risico’s, waardoor er eerder duidelijkheid over de fiscale positie van de organisatie ontstaat en de aangifte sneller wordt afgehandeld. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor ondernemen. 

Van oud...

De traditionele vorm van controle, het boekenonderzoek, is een vorm waarbij niet per sé wordt gewerkt op basis van vertrouwen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde terecht de vraag of er in Nederland geen ruimte is voor toezicht op basis van wederzijds vertrouwen. Daar komt bij dat de fiscus het meest gebaat is bij ondernemingen die steeds juist, volledig en tijdig afdragen wat zij aan belastingen verschuldigd zijn, zonder ingrijpen van de fiscus. Deze combinatie van factoren heeft geleid tot Horizontaal Toezicht.

…naar nieuw

Bij Horizontaal Toezicht worden de verantwoordelijkheden meer bij het bedrijfsleven neergelegd. Dit krijgt vorm rond een drietal controlebegrippen: transparantie, vertrouwen, begrip. Horizontaal Toezicht vraagt van zowel de organisatie als de Belastingdienst om ander gedrag, waarvan de spelregels zijn vastgelegd in een convenant. Uitgangpunt is dat de Belastingdienst er vanuit gaat dat u op een juiste en tijdige wijze aangifte doet. Bovendien dient u vooraf materiële, fiscaal onzekere posities voor te leggen.

Twee soorten convenanten

De vorm van een individueel convenant is reeds van toepassing bij de grootste bedrijven van Nederland. De afgelopen jaren is dit proces verder uitgerold over de andere ondernemingen, dus ook richting u. De vraag of u in staat bent uw fiscale risico’s te beheersen speelt hierbij een cruciale rol. Gegeven de omvang van dergelijke ondernemingen ligt het accent veel meer op het signaleren en beheersen van fiscale risico’s in de bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het implementeren van een Tax Control Framework binnen uw onderneming. Uiteraard is signaleren alleen niet voldoende. Risico’s die zich voordoen dient u adequaat op te lossen, of in vooroverleg met de fiscus te adresseren.

Deze vorm van transparantie van de onderneming verlangt van de fiscus de bereidheid open te staan voor overleg en snel(ler) een standpunt te bepalen. Alleen op die manier kunt u in het hier en nu een fiscaal risico goed oplossen. Wij adviseren hier u graag over.

Veel van onze cliënten hechten een groot belang aan rust en zekerheid op het fiscale front. In een dergelijk geval is Horizontaal Toezicht de aangewezen weg. Grant Thornton biedt cliënten ook de mogelijkheid deel te nemen aan Horizontaal Toezicht via ons intermediairsconvenant. Deelname aan Horizontaal Toezicht is een keuze van u. Grant Thornton is voorstander van het initiatief en adviseert u graag bij het uitstippelen van de juiste route en, waar nodig, het implementeren van een goed werkend Tax Control Framework. De uiteindelijke beslissing blijft echter bij u liggen.

Meer weten?

Ongeacht de omvang van uw onderneming biedt Horizontaal Toezicht kansen. Of uw onderneming nu groot of klein is, wij zijn in staat u te adviseren over het Horizontaal Toezicht dat bij u past.