Thema: Integriteit

Tools voor optimalisatie integriteit

Om de effectiviteit en efficiëntie van de door uw organisatie in stelling gebrachte beheersmaatregelen (zoals functiescheidingen) op objectieve en deskundige wijze te testen, hebben wij een programma ontwikkeld gericht op de optimalisatie van de belangrijkste risico’s op gebied van integriteit.

Inventarisatie en preventie

Benchmarkonderzoek: bepaal de juiste richting voor blijvend succes

Juist het laten beleven en beklijven van integer gedrag is de sleutel voor succes, maar is tevens lastig te organiseren en operationaliseren. Door middel van een onderzoek worden uw medewerkers vertrouwelijk bevraagd over de mate van werkplezier die zij beleven in uw organisatie en de elementen die dat kunnen verbeteren.

De RIF-aanpak

Goed integriteitmanagement verdient maatwerk, dat rekening houdt met de branche, de typologie, het ontwikkelingsniveau en de cultuur van uw organisatie.

Integrity audit voor woningcorporaties
Het is een stuk plezieriger werken wanneer u als toezichthouder, bestuurder of medewerker oprecht trots kunt zijn op de organisatie waarvoor u werkt. Dit geldt ook voor uw klanten en leveranciers.

Integer functioneren als raadslid

Niet ieder Raadslid is zich bewust van de risico's die het ambt met zich meebrengt en de eisen die gesteld worden. Door tijdig aandacht aan het onderwerp te besteden, voorkomt u invloedrijke gevolgen achteraf.

Detectie en onderzoek

Training Frauditing en Investigations

Kunt u als interne onderzoeker optimaal waarde toevoegen op gebied van fraudebeheersing? Wij trainen en begeleiden interne onderzoekers bij het opzetten en actief handhaven van de interne procedures en versterken uw interne controle instrumenten door het delen van kennis, ervaring en specifieke bekwaamheden.

Doelgroepen

De producten die wij voeren onder de noemer integriteitmanagement zijn met name bedoeld voor:

  • het verantwoordelijk management (bestuur, directie, gemeentesecretarissen, korpschefs e.d.);
  • de met toezicht belaste functies, zoals RvC-leden, raadsleden, rekenkamercommissieleden;
  • met governance belaste functies zoals audit, compliance, risk, control, preventie & veiligheid, vertrouwenspersoon, integriteitscoördinator;
  • sleutelfunctionarissen waaronder hoofd financiën, hoofd P&O, met inkoop- en aanbesteding belaste functies.

Lees verder over onze diensten