Thema: Integriteit

Visie op integriteitmanagement

Integriteit staat voor ‘het handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen in het algemeen en met de specifieke waarden en normen die gelden in een bepaalde organisatie.’ Integriteit kent schendingen, waaronder corruptie, vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en ook fraude. Dergelijke schendingen kunnen uw organisatie schaden. Bovendien kan de impact op het vertrouwen van bijvoorbeeld klanten, aandeelhouders en/of medewerkers groot zijn.

Wet- en regelgeving op het terrein van interne beheersing en integriteit worden steeds meer aangescherpt. Daardoor krijgen met governance belaste functies, zoals auditors, controllers, compliance officers, integriteitscoördinatoren en risk managers, meer verantwoordelijkheden op het gebied van integriteit gerelateerde vraagstukken.

Zo geldt sinds 2006 voor de publieke sector en sinds 2010 voor woningcorporaties specifieke integriteit gerelateerde wet- en regelgeving. Er dient niet alleen integriteitbeleid voorhanden te zijn, dit beleid moet ook zichtbaar in de organisatie zijn ingebed en dient bovendien gericht te zijn op beheersing van belangrijke risico’s. Proportionaliteit is hierbij van belang. Opzet, bestaan en werking van aan dit beleid gerelateerde beheersmaatregelen dienen periodiek getoetst te worden. Dit kunnen uw medewerkers mogelijk voor u verzorgen, mits zij over de juiste expertise beschikken.

Indien dit (nog) niet het geval is, blijkt het praktisch om van experts richting, inzicht en antwoorden te verkrijgen. De specialisten van Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. delen graag actuele kennis en ervaring en reiken ‘best practices’ en ‘tools’ aan, teneinde deze audits efficiënt uit te kunnen voeren met een effectief resultaat.

Een positieve benadering van integriteit

Grant Thornton hanteert een positieve benadering ten aanzien van het begrip integriteit. Het is immers bewezen dat een integere organisatie ‘lekkerder werkt’ en bovendien gewaardeerde klanten trekt en bindt.

Gaat u zelf maar na: werken in een positieve atmosfeer draagt bij aan een lager ziekteverzuim, hogere productiecijfers, grotere medewerkerstevredenheid en meer plezier. Binnen een cultuur van vriendjespolitiek, machtsmisbruik, gerichte bevoordeling, jaloezie of discriminatie is juist het tegengestelde effect het resultaat.