article banner
Integriteit

Wat een leidinggevende in de zorg over werkplezier moet weten

Niemand is vrij van zonden, dat is een open deur. De uitdaging is dat u niet zelf uw eigen zondigheid bepaalt. Dat doen anderen voor u. Dat houdt in dat u volledig te goeder trouw handelt en denkt uw beste inzet te hebben gegeven die u op dat moment gerechtvaardigd acht. Maar gelijktijdig kan het u ontgaan, en ligt dat zelfs voor de hand, dat de verwachtingen, wettelijk, ethisch of anderszins, van uw relevante omgeving anders zijn. En zo zit dat ook met de rol van u als leidinggevende en het daarmee verbonden werkplezier. Wat is uw invloed als leidinggevende op werkplezier van werknemers? En wat zijn de gevolgen voor een organisatie wanneer er weinig tot geen werkplezier te bekennen valt. Laten we beginnen met het geven van enkele voorbeelden.

U bent leidinggevende en meent er goed aan te doen in uw organisatie mee te delen ‘dat uw deur altijd open staat’. Daarmee wilt u uw medewerkers uitnodigen om te komen bespreken wat op hun lever ligt. Als veel medewerkers niet eens een eigen deur hebben en niet de neiging hebben met hun zorgen te koop te lopen, want dat doet afbreuk aan hun imago, zal de toeloop naar uw kamer niet toenemen. Het verhoogt zelfs de drempel en tast uw geloofwaardigheid aan.

Als u terugkomt van die sensationele reis door Vietnam en Cambodja, van resort naar resort, zal u daar wellicht vol van zijn. Maar besef dat het gemiddelde Cao-loon in de zorg een dergelijke reis zelden toelaat; uw medewerkers zullen al blij zijn als hun rooster een vakantie toelaat. Verwacht dan ook niet dat u veel waardering oogst met uw flitsende fotopresentatie.

Als uw directe medewerkers een crisissituatie bijna perfect hebben afgewikkeld, ga dan niet een lessons learned sessie houden om die ene tekortkoming te bespreken, want die kennen uw medewerkers ook wel! Prijs ze de hemel in, deel uw trots en vier het succes, zonder steeds dat ‘ene dingetje’ te noemen.

Leidt gebrek aan werkplezier tot een niet integere organisatie?

Wat deze voorbeelden proberen duidelijk te maken, is dat er voor u als leidinggevende voortdurend situaties zijn, waarbij uw instinct wordt beproefd. Dat instinct wordt gevoed vanuit uw eigen positie en eigen ideeën over goed en fout, terwijl u, onwetend, ook niet vrij van zonden bent. U moet als leidinggevende juist rekening houden met degenen die u leidt, want die volgen alleen maar als zij daarin het positieve herkennen. Als dat niet vanzelfsprekend is, dan zal u met regels en handhaving (we zouden het compliance kunnen noemen) de klus moeten zien te klaren. En hoewel dat vaak de praktijk is, zal iedereen begrijpen dat dit niet de voorkeur heeft.

Maar wat heeft dit nou met werkplezier te maken? Uit studie blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen gedrag en inzet van de leiding en het werkplezier op de werkvloer. Gebrek aan werkplezier leidt tot bederf in een organisatie en tot nare dingen, zoals verzuim, verloop, onzorgvuldigheid, onverschilligheid, ongelukken of opzettelijke misdragingen. Daarom associëren wij gebrek aan werkplezier met een niet integere organisatie, die kwetsbaar is voor fraude en andere ellende, en wie wil daar nou werken?

Hoe kun je als leidinggevende het tij keren?

Hoe keer je zo’n situatie? Betere betaling of nog meer regels? Geen van beide. Als u weet dat erkenning, erbij horen, autonomie en plezier in het werk veruit de belangrijkste drijfveren zijn van de mens, waarom zou u daar dan niet in investeren? En het mooie is, uitsluitend het gedrag van de leiding hoeft te veranderen, te beginnen met de man/vrouw aan de top, want gedrag creëert gedrag. Dat vereist investeringen in empathie, kennis van de organisatie en inhuur van specialisten die een spiegel voorhouden, maar geeft daarentegen zoveel werkplezier en organisatorische weerbaarheid, dat die investering in enkele maanden is terugverdiend en nog jaren werkplezier, behoud van medewerkers en daarmee rendement zal opleveren. Hoe goed is dat?

Werkplezier als succesfactor

Grant Thornton werkt in Nederland samen met opdrachtgevers in de zorgsector en tal van andere sectoren aan werkplezier. Ons inzicht dat werkplezier samenhangt met integere bedrijfsvoering hebben wij dit jaar voor het eerst laten onderzoeken in de Nederlandse zorgsector. Dat heeft een benchmark opgeleverd, een ‘werkpleziermeter’, die we gebruiken ten behoeve van onze advieswerkzaamheden. Werkplezier is een belangrijke succesfactor in de zorg en verhoogt de weerbaarheid van organisaties.

Meer weten? Download het rapport werkplezier in de zorg om te zien hoe uw zorginstelling zich tot de uitkomsten van onze benchmark studie verhoudt en hoe u werkplezier in uw instelling verhoogt.

Actualiteiten