article banner
Healthcare

Is pesten in uw zorgteams de normaalste zaak van de wereld?

Drie maal grotere kans op stelen van de baas

Uiteraard is dit heel lastig zo expliciet vast te stellen. Toch is er wel degelijk een verband aangetoond tussen werkplezier en integer handelen. Hoe er naar pesten gekeken wordt, is daarin een belangrijke factor.

Een medewerker in de zorg helpt mensen die het nodig hebben. Die medewerker wil zelf ook als mens goed behandeld worden. Als al die duizenden mensen plezier hebben in hun werk, maken zij zich hard voor hun zorgorganisatie. Maar als zij elke dag een nare sfeer ervaren, dan stijgt de kans dat zij iets anders gaan doen. Zoals op zoek gaan naar een andere werkgever, of als compensatie voor het pesten iets ‘terugpakken’ dat niet van hen is.

Ons onderzoek onder ruim 500 zorgmedewerkers, geeft een significant verband aan tussen werkplezier en integer handelen. Definitie: je handelt integer als je doet wat er van je verwacht wordt. Hoe een organisatie optreedt tegen pestgedrag of hoe de rol van de leiding wordt ingevuld blijkt sterk te correleren met werkplezier. Zo is dat werkplezier dus relatief makkelijk te vergroten. U moet alleen weten waar het hem in zit binnen uw zorgorganisatie.

Wilt u weten hoe uw instelling ervoor staat? En waar het werkplezier van uw mensen een enorme opkikker van kan krijgen? Wij kunnen dit snel met u onderzoeken: wij hebben de benchmarkstudie voor werkplezier in de zorg al klaarliggen. Nieuwsgierig? U kunt de Grant Thornton Werkpleziermeter voor de zorg hier inkijken.

Verder praten? Kan altijd. Sandra Jumelet kan u alles vertellen over wat het werkplezier-onderzoek voor uw organisatie inhoudt.