article banner
IFRS 16

IFRS 16: Presentatie en toelichting

Onze ‘Insights into IFRS 16’ serie kijkt naar de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe leasing standaard, en assisteert u bij de door te voeren veranderingen op dit vlak.

Dit artikel gaat over ‘Presentatie en toelichting’. IFRS 16 vereist dat zowel lessees als lessors informatie over leasing activiteiten in de jaarrekening moeten toelichten.

De standaard verduidelijkt hoe deze informatie in de balans en de W&V gepresenteerd moet worden, en welke toelichtingen vereist zijn.

In dit artikel is aan de hand van enkele voorbeelden een mogelijke wijze van presentatie evenals de bijbehorende toelichtingen in de jaarrekening, opgenomen. 

Actualiteiten