article banner
Thema: verslaglegging

IFRS conversie aanpak

Indien uw onderneming de jaarrekening volgens IFRS wil opstellen, moeten eerst de verschillen ten opzichte van de huidige jaarrekening in kaart worden gebracht. De accountants van Grant Thornton assisteren hierbij met behulp van onze IFRS Checklist.

Met deze checklist signaleren wij verschillen in uw jaarrekening met IFRS. Belangrijke verschillen zitten vaak in de pensioenvoorziening, goodwill, financiële instrumenten en de toelichtingvereisten die gelden onder IFRS. Als de verschillen in kaart zijn gebracht, zullen wij u, daar waar nodig, begeleiden in het doorvoeren van de conversie. Hierbij kunt u denken aan het in kaart brengen van het effect op de jaarcijfers in de huidige jaarrekening en de toekomst, het aanpassen van de interne rapportering en inrichting van het grootboek en het opstellen van de IFRS jaarrekening,

De deskundigen van Grant Thornton beschikken over voldoende kennis en ervaring op het gebied van IFRS. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het analyseren van de verschillen met de huidige verslaggevingstandaarden. Grant Thornton doet IFRS conversies op internationaal en nationaal terrein. Wij assisteren bij de implementatie van IFRS. Onze IFRS deskundige accountants beantwoorden graag uw vragen en leveren advies op maat. Indien nodig kunt u ook gebruik maken van onze internationale expertise en ons wereldwijd netwerk.