article banner
Thema: verslaglegging

IFRS for SME

In juli 2009 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) een vereenvoudigde versie van de IFRS, IFRS for SME. SME staat voor ‘Small and Medium Sized Entities’. De huidige (full) IFRS is met name ontwikkeld voor beursgenoteerde ondernemingen, waar zich complexe en zeer diverse issues voordoen. Vandaar dat de full IFRS vrij dik is en veel toelichtingsvereisten bevat.

Gebruikers van niet-beursgenoteerde jaarrekeningen hebben meestal niet dezelfde behoeften. Veel niet-beursgenoteerde ondernemingen ervaren het toepassen van full IFRS als een administratieve lastenverzwaring. Daarom heeft de IASB de ‘light-versie’ IFRS for SME ontwikkeld. SME is overigens niet alleen voor het MKB, maar ook voor grote niet-beursgenoteerde ondernemingen. Als voorwaarde is wel opgenomen dat de onderneming niet beursgenoteerd mag zijn; dan moet namelijk full IFRS worden toegepast.

Voordelen IFRS for SME

  • Dankzij de harmonisatie van de boekhoudregels kunnen niet-beursgenoteerde ondernemingen internationaal doeltreffender concurreren doordat ze transparanter zijn naar internationale leveranciers, afnemers en banken. 
  • Consolidatie wordt eenvoudiger doordat de jaarcijfers van de groepsmaatschappijen in diverse landen dezelfde grondslagen gebruiken.
  • IFRS for SME is slechts 10% van full IFRS en bevat minder dan 230 pagina’s.
  • De nieuwe standaard bevat nagenoeg geen verwijzingen naar de volledige set van IFRS en is daardoor een zelfstandig document.

De Nederlandse wet staat toepassing van IFRS for SME (nog) niet toe. Maar de grondslagen van IFRS for SME passen vrijwel altijd binnen wat in de Nederlandse wetgeving is toegestaan. Eventueel aangevuld met nadere gegevens om te voldoen aan de Nederlandse wettelijke bepalingen kan een jaarrekening die formeel gebaseerd is op de Nederlandse wet óók voldoen aan IFRS for SME.