article banner
IFRS

IFRS nieuws 2019

IFRS nieuws is uw driemaandelijkse update over alle zaken met betrekking tot International Financial Reporting Standards. Wij brengen u op de hoogte van actuele onderwerpen, geven commentaar en geven u een samenvatting van alle belangrijke ontwikkelingen.

IFRS nieuws Q4 2019

We beginnen deze editie met het doornemen van de wijzigingen in IFRS 9, IFRS 7 en IAS 39 met betrekking tot financiële Instrumenten, die het gevolg zijn van een recent artikel ‘Interest Rate Benchmark Reform’ dat door de IASB onlangs is uitgebracht. We eindigen met IFRS-gerelateerd nieuws vanuit Grant Thornton.

IFRS nieuws Q3 2019

Deze editie begint met de huidige IASB Exposure Drafts waarop commentaar gegeven kan worden en eindigen met IFRS-gerelateerd nieuws vanuit Grant Thornton. Als u een lijst van nieuwe IFRS standaarden en interpretaties wilt zien, inclusief datum eerste toepassing, ga dan naar ifrs.org of gebruik de link zoals hieronder opgenomen:

Ook is een lijst met documenten vanuit IASB waarop momenteel commentaar gegeven kan worden inclusief deadlines, beschikbaar op ifrs.org.

IFRS nieuws Q1 2019

Als eerste beginnen we in deze eerste editie van 2019 met mogelijke verslaggevingsissues indien de Brexit een harde Brexit gaat worden. Omdat de datum van 29 maart 2019 steeds dichterbij komt, adviseren wij nadrukkelijk met dit scenario rekening te houden voor bedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk en/of die activiteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben.

Daarna wordt gekeken naar de voorstellen die de IASB recentelijk heeft uitgebracht en waarop commentaar gegeven kan worden. Voorts zullen de uitkomsten van het thematisch onderzoek omtrent IFRS 9 ‘Financial Instruments’ en IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ worden besproken, welke recent zijn gepubliceerd. Verderop in deze publicatie vindt u IFRS-gerelateerd nieuws over Grant Thornton en als afsluiting ontwikkelingen rondom externe verslaggeving.

We sluiten af met een overzicht van recent uitgebrachte (wijzigingen in) standaarden met hun ingangsdatum, en een overzicht van IASB publicaties waarop commentaar ingediend kan worden.

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van een van de onderwerpen die in de publicatie wordt vermeld, neem dan contact op met uw adviseur of één van onze IFRS-specialisten.

Actualiteiten