article banner
Thema: verslaglegging

IFRS

Op basis van een verordening van de EU moeten Europese beursgenoteerde ondernemingen vanaf boekjaar 2005 de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS opstellen. Lidstaten mogen beslissen of ze IFRS ook voorschrijven voor de vennootschappelijke (‘enkelvoudige’) jaarrekening van deze ondernemingen. In de meeste landen is IFRS ook toegestaan voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Er zijn zelfs enkele lidstaten waar IFRS verplicht is voor niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Internationaal opererende ondernemingen hebben steeds meer behoefte aan uniforme voorschriften met betrekking tot de financiële verslaggeving. Deze voorschriften verschillen nog altijd per land, waardoor jaarrekeningen onderling slecht vergelijkbaar zijn. De laatste jaren hebben de International Financial Reporting Standards (IFRS) snel opgang gemaakt. IFRS maakt een goede kans om uiteindelijk de wereldstandaard voor financiële verslaggeving te worden. Ook niet-beursgenoteerde ondernemingen baseren hun jaarrekening in toenemende mate op IFRS, mede doordat nationale regelgevingen, ook in Nederland, steeds meer aansluiting zoeken met IFRS.

De vraag is natuurlijk waarom u, bijvoorbeeld als MKB-ondernemer, over wilt gaan op IFRS? Als algemene regel geldt dat de baten van het overgaan op IFRS moeten opwegen tegen de kosten. Met name ondernemingen met groepsmaatschappijen in meerdere landen hebben een groot voordeel van het invoeren van IFRS. De jaarcijfers van deze groepsmaatschappijen gebruiken dezelfde jaarrekeninggrondslagen waardoor consolidatie op holding niveau eenvoudiger wordt. Tevens kunnen nieuw overgenomen bedrijven gemakkelijker in het rapportagesysteem van de groep worden ingevoegd indien IFRS de standaard is voor het gehele internationale concern. Een ander voordeel is dat uw onderneming zich richting banken meer zal profileren als een modern bedrijf dat de financiële verslaggeving serieus neemt.

Navigating the changes to International Financial Reporting Standards

Navigating the changes to IFRS