article banner
Assurance

Navigating the Changes to IFRS for CFOs 2018

Ieder jaar worden wijzigingen aangebracht in de vereisten van International Financial Reporting Standards (IFRS). Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen worden gepubliceerd die de toekomstige financiële verslaggeving van organisaties beïnvloeden. Het rapport 'IFRS: Navigating the changes to IFRS ' is opgezet om CFO's bewust te maken van de recente wijzigingen in IFRS. Zowel nieuwe als bestaande Standards en Interpretations die zijn aangekaart, worden behandeld.

Wat is nieuw in de 2018 editie?

In de december 2018 editie worden wijzigingen in de standaarden welke tussen 1 december 2017 en 30 november 2018 zijn gepubliceerd, behandeld. Deze publicatie is van toepassing op boekjaren die eindigen op 31 maart 2018, 30 juni 2018, 31 december 2018 en 31 maart 2019.

Toepasbaarheid nieuwe standaarden

In de publicatie is op pagina 2 een tabel opgenomen waarin alle wijzigingen zijn opgenomen. Evenals de invoeringsdatum en of eerdere toepassing is toegestaan, of niet. NB Of eerdere toepassing mogelijk is, is ook afhankelijk van lokale wetgeving.

De tabel kunt u ook gebruiken om na te gaan welke wijzigingen invloed hebben op uw organisatie. Daarom zijn - met behulp van kleuren - aangegeven welke wijzigingen verplicht zijn en effectief voor de eerste keer, welke wijzigingen nog niet effectief zijn, en wijzigingen welke reeds effectief zijn.

Bepalen welke wijzigingen de grootste impact hebben

Voor iedere wijziging in de brochure zijn we nagegaan of de wijziging al dan geen grote impact heeft. Dit is gedaan door de volgende twee vragen te stellen:

  • hoeveel bedrijven worden door de wijziging geraakt ?
  • hoe groot is de verwachte impact van deze wijziging op deze bedrijven?

Via een verkeerslicht wordt de verwachte impact van de uitkomst van deze analyse aangegeven voor beide vragen.

IFRS 9, 15, 16 en NL-GAAP

Dit rapport biedt ondersteuning bij het doorvoeren van de voorgeschreven wijzigingen in een IFRS-jaarrekening. Er wordt ingegaan op de nieuwe standaarden IFRS 15 'Revenue from contracts with customers', en IFRS 9 'Financial Instruments' welke vanaf boekjaar 2018 van toepassing zijn, en IFRS 16 'Leases' welke vanaf boekjaar 2019 van toepassing is en waarvan de verwachte impact in de jaarrekening 2018 toegelicht moet worden.

Deze nieuwe standaarden kunnen in de toekomst tot verschillen met NL GAAP gaan leiden. Er wordt op dit moment bekeken of de Nederlandse standaarden hierop al dan niet aangepast gaan worden, het is sowieso onder NL GAAP toegestaan de standaard IFRS 15 en/of  16 toe te passen, en IFRS 9 voor wat betreft bijzondere waardeverminderingen (o.b.v. te verwachten kredietverliezen).

Volgens Grant Thornton zijn de meeste (waarderings)issues ook relevant voor MKB-organisaties, die hun jaarrekening onder NL-GAAP opstellen.

Belangrijke thema's die dit jaar in de Navigator worden behandeld en de verwachte impact:

  • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers: Aangezien er tussen de IFRS en US Financial Accounting Standards Boards vaak verschillende standaarden golden voor economisch significante transacties, zijn er nieuwe, volledig overeenkomende vereisten voor omzetverantwoording ontwikkeld voor zowel IFRS als US GAAP. Het omzetverantwoordingsmodel is nu control-based, gebaseerd op de 5-step approach. NB IFRS 15 vervangt IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts en verschillende omzet-gerelateerde Interpretations, en is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2018.
  • IFRS 9 Financial Instruments: Na een gefaseerde implementatie van de beoogde wijzigingen, zijn in IFRS 9 (2014) de definitieve toegevoegde vereisten met betrekking tot impairment (expected credit loss impairment model in plaats van incurred loss model), de wijzigingen in classificaties en waarderingsvereisten, evenals nieuwe voorwaarden voor hedge accounting opgenomen.
  • IFRS 16 Leases: Deze nieuwe standaard vervangt IAS 17 Leases en drie Interpretations. Onder IFRS 16 dienen lessees ook operationele leases in de jaarrekening te activeren op basis van een 'right-of-use' actief met hier tegenover een leaseverplichting, evenals huurverplichtingen. Daarnaast worden onder andere de definitie van een lease en de manier van verwerken van een sale and leaseback transactie gewijzigd.
    Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2019.
  • IFRS 17 Insurance contracts: De IASB heeft na 20 jaar ontwikkeling een nieuwe standaard gepubliceerd over Insurance Contracts. Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2021.

Transparantie en verlaging administratieve druk

Marcel Welsink, CFO bij Grant Thornton, zegt hierover: "Grant Thornton is voorstander van meer transparantie, maar pleit tegelijkertijd voor een verlaging van de forse, administratieve druk op het gebied van toelichtingsvereisten. Een toelichting is geen doel op zich, maar moet relevant zijn en helpen bij het vergroten van begrip: Wat zijn de belangrijkste risico's van de onderneming? En hoe worden deze beheerst? Wat zijn de keuzes die bestuur en management hebben gemaakt? Het is belangrijk dat wij hier kritisch naar blijven kijken."