article banner
IFRS

Navigating the changes to IFRS for CFOs

Grant Thornton presenteert 'Navigating the changes to IFRS – a briefing for CFOs. Deze publicatie biedt ondersteuning bij het doorvoeren van de voorgeschreven wijzigingen in een IFRS-jaarrekening. De meeste (waarderings)issues zijn ook relevant voor MKB-organisaties, die hun jaarrekening onder NL-GAAP opstellen. Hierbij maken wij de opmerking dat de nieuwe standaarden IFRS 15, IFRS 16 en IFRS 9 in de toekomst tot verschillen met NL GAAP kunnen leiden, er wordt op dit moment bekeken of NL GAAP hierop al dan niet aangepast wordt.

De IFRS: Navigating the changes to IFRS (december 2016) is samengesteld om CFO's op de hoogte te houden van de recente wijzigingen in IFRS die invloed hebben op de toekomstige verslaggeving van ondernemingen. Zowel nieuwe als bestaande Standards en Interpretations die zijn aangekaart worden behandeld.

Belangrijke thema's die dit jaar in Navigator voorkomen, zijn:

  • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Aangezien er tussen de IFRS en US Financial Accounting Standards Boards vaak verschillende standaarden golden voor economisch significante transacties, zijn er nieuwe, volledig overeenkomende vereisten voor omzetverantwoording ontwikkeld voor zowel IFRS als US GAAP. Het omzetverantwoordingsmodel is nu control-based. NB IFRS 15 vervangt IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts en verschillende omzet-gerelateerde Interpretations, en is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2018.
  • IFRS 16 Leases. Deze nieuwe standaard vervangt IAS 17 Leases en drie Interpretations. Onder IFRS 16 dienen lessees ook operationele leases in de jaarrekening te activeren op basis van een 'right-of-use' actief met hier tegenover een leaseverplichting. Daarnaast worden onder andere de definitie van een lease en de manier van verwerken van een sale and leaseback transactie gewijzigd.
    Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2019.
  • IFRS 9 (2014) Financial Instruments. Na een gefaseerde implementatie van de beoogde wijzigingen, zijn in IFRS 9 (2014) de definitieve toegevoegde vereisten met betrekking tot impairment en de wijzigingen in classificaties en waarderingsvereisten opgenomen.
  • Het toepassen van IFRS 9 (2014) Financial Instruments in combinatie met (wijzigingen in) IFRS 4 Insurance Contracts. Deze publicatie behandelt de wijzigingen in IFRS 4 Insurance Contracts om zich te richten op de tijdelijke verslaggevingsgevolgen van verschillende implementatiedata van IFRS 9 en de verwachte nieuwe Standaard Insurance Contracts.
  • Amendments to IAS 7. Deze amendments zijn gemaakt om de kwaliteit van de aan de gebruikers van de jaarrekening verstrekte informatie te verhogen, met betrekking tot wijzigingen in verplichtingen en daarmee samenhangende cash flows.
  • Amendments to IAS 1 Disclosure Initiative. Hiermee worden ondernemingen verder aangespoord om op basis van professional judgment te bepalen welke informatie waar toegelicht wordt in de jaarrekening.

Transparantie

Marcel Welsink, bestuurslid bij Grant Thornton, zegt hierover: "Grant Thornton is voorstander van meer transparantie, maar pleit tegelijkertijd voor een verlaging van de forse, administratieve druk op het gebied van toelichtingsvereisten. Een toelichting is geen doel op zich, maar moet relevant zijn en helpen bij het vergroten van begrip: Wat zijn de belangrijkste risico's van de onderneming? En hoe worden deze beheerst? Wat zijn de keuzes die bestuur en management hebben gemaakt? Het is belangrijk dat wij hier kritisch naar blijven kijken."