article banner
Tax

De invloed van de btw op uw ziektekostenverzekering

Bob van der Steen Bob van der Steen

De premies voor de ziektekostenverzekering voor 2019 stijgen aanzienlijk, naar verwachting met 10 euro per maand. De regering of zorgverzekeraar geeft vaak als belangrijkste redenen te dure medicijnen, perverse prikkels bij inkoop daarvan en de alsmaar groeiende vraag naar zorg, onder andere door vergrijzing. Dat zal zo zijn. Maar bepaalde maatregelen van de regering helpen ook niet om deze kosten te drukken. Bijvoorbeeld de btw-verhoging van 6 procent naar 9 procent. Lees hieronder hoe dat zit.

Medische zorg is vrijgesteld

Hoe kan een btw-verhoging leiden tot hogere kosten denkt u wellicht. Medische zorg door bijvoorbeeld artsen, ziekenhuizen of verzorgingshuizen is toch vrijgesteld van btw? Dat klopt, maar dat is de paradox in de btw-wetgeving. Omdat de medische zorg is vrijgesteld, mag de btw op de kosten niet in aftrek worden gebracht. Indirect drukt er wel btw op de medische zorg.

Een ziekenhuis als voorbeeld

Neem een ziekenhuis. De diensten verricht door een ziekenhuis zijn hoofdzakelijk vrijgesteld van btw. Het ziekenhuis hoeft dus geen btw te berekenen als het aan de zorgverzekeraar een hartoperatie, het gipsen van een been of ziekenhuisopname declareert. Dat is mooi. Medische zorg is namelijk een basisbehoefte waarover geen btw verschuldigd moet zijn. Maar nu komt het.

Btw-tarief van 6 procent naar 9 procent

Het ziekenhuis koopt allerlei goederen en diensten in, waarover meestal btw wordt berekend. Het ziekenhuis mag die btw niet in aftrek brengen of terugvragen. De btw is dus een kostenpost voor het ziekenhuis. Belangrijke kosten zijn kosten voor medicijnen, voedingsmiddelen, verbandmiddelen, hulpmiddelen zoals invalidenwagentjes, kunstledematen en bepaalde meetapparatuur. Laat het btw-tarief voor al deze goederen nu van 6 procent naar 9 procent gaan. Dat wordt dus een flinke kostenstijging van de ziektekosten.

Inleen medisch personeel

En dat dit. Vanwege loonkostenbestrijding en flexibilisering van de arbeidsmarkt maken ziekenhuizen steeds meer gebruik van zzp'ers of uitzendkrachten. Staan deze medewerkers op de loonlijst van het ziekenhuis, dan drukt daar geen btw op. Door deze medewerkers - vaak tegen hogere kosten - in te huren, wordt er meestal 21 procent btw op de inleen gerekend. Btw die niet in aftrek is te brengen.

U betaalt de rekening

De rekening gaat meestal richting zorgverzekeraars en die moeten daarom de premie verhogen. En u heeft ook nog een verplicht eigen risico of zorg die niet vergoed wordt. Door de kostenstijging moet u meer beroep doen op uw eigen risico of zijn uw kosten hoger. En wie is de lachende derde? Juist, de Minister van Financiën, want die int al die (extra) btw.

Tot slot: premie zou omlaag moeten

De overheid zorgt dus zelf voor een flinke stijging van de ziektekosten en wordt daar zelf beter van. De zorgconsument is daarvan uiteindelijk de dupe, hetzij door de verhoging van de premies, hetzij door een hogere eigen bijdrage van niet gedekte zorgkosten. Is het niet eerlijker om de extra btw-inkomsten op de zorg terug te geven aan die zorg en te gebruiken voor een premieverlaging? Misschien een idee voor noodlijdende politieke partijen?

Gerelateerde artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden