article banner
Prinsjesdag 2019

Maatregelen voor de woning

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Verhoging energiebelasting op aardgas
  • Wijzigingen tarief verhuurderheffing
  • Voordeel nieuwbouwer in schaarstegebied
  • Geen verhuurderheffing tijdelijke woning

Verhoging energiebelasting op aardgas

Het kabinet wil de tarieven van de energiebelasting aanpassen door aardgas zwaarder en elektriciteit minder te belasten. Doel is investeringen in verduurzaming van woningen te stimuleren. Ook verhoogt het kabinet de belastingvermindering op energiebelasting. De energiebelasting in de eerste schijf op aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per m3. In de 6 jaar daarna wordt dit tarief jaarlijks met telkens 1 cent per m3 verhoogd. Ook het tarief voor de glastuinbouw wordt in de eerste schijf evenredig verhoogd, met 0,642 cent per m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 in de 6 jaar daarna.

Wijzigingen tarief verhuurderheffing

Vanwege de vrijstelling tijdelijke woningen stelt het kabinet voor het tarief van de verhuurderheffing (2019: 0,561%) vanaf 1 januari 2024 te verhogen met 0,001 procentpunt. Deze stijging wordt per 1 januari 2037 weer ongedaan gemaakt.

Voordeel nieuwbouwer in schaarstegebied

Als een verhuurder op of na 1 januari 2020 begint met de bouw van een woning in een aangewezen schaarstegebied en deze woning binnen vijf jaar realiseert, kan hij zichzelf verhuurderheffing besparen. Maar dan moet de woning wel een huurprijs hebben onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (€ 607,46 in 2019). De minimale investeringskosten moeten € 62.500 bedragen. Voldoet de verhuurder aan deze en nog een paar andere voorwaarden, dan bedraagt de heffingsvermindering in principe € 25.000 per woning.

Tip
De gehele provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, de Betuwe en de Veluwe, een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland, Leiden en de Bollenstreek zijn in ieder geval aangewezen schaarstegebieden.

Geen verhuurderheffing tijdelijke woning

Voor tijdelijke woningen die men realiseert in de periode 2020 – 2024 gaat onder voorwaarden een vrijstelling van verhuurderheffing gelden. Een woning is in dit verband tijdelijk als de daarvoor te verstrekken omgevingsvergunning verstrijkt na hooguit vijftien jaar. Bovendien moet de vergunninghouder de bestaande toestand tegen die tijd herstellen.

Let op!
Zowel de exploitatietermijn als de afschrijvingstermijn is gesteld op vijftien jaar.

Actualiteiten

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden