article banner
Horizontaal toezicht

Webinar: 'Van fiscale risico's naar beheersing'

De maatschappelijke verschuiving van belastingbesparing naar risicobeheersing en de focus op goede fiscale compliance blijft doorgaan. Met als gevolg nieuwe en veranderende wetgeving. Weet u wat uw belangrijkste fiscale risico’s zijn?

Weet u hoe u deze risico’s identificeert en beheerst? En indien u al een horizontaal toezicht convenant heeft: wat gaat de impact zijn van de 2020 plannen van de Belastingdienst? Wij geven u graag de antwoorden op deze vragen.

Een belangrijk punt van discussie zijn de plannen van de Belastingdienst voor horizontaal toezicht. Controleplichtige ondernemingen krijgen een gemoderniseerd en aangescherpt convenant. Hiernaast krijgt de top 100 ondernemingen in Nederland te maken met een individueel toezichtsplan als opvolger van het horizontaal toezicht convenant.

Graag geven wij u inzicht in de impact, op uw onderneming en uw beheersingsmaatregelen, als gevolg van deze ontwikkelingen.

Bekijk daarom ons webinar ‘Van fiscale risico’s naar beheersing’ gehouden op dinsdag 9 juni.

Voor wie is dit webinar interessant?

Dit webinar is interessant voor CFO’s, financieel directeuren, tax managers, heads of tax, controllers, toezichthouders, risk managers, compliance managers, met een interesse in de beheersing van fiscale risico’s binnen uw bedrijf en de zienswijze hierop van de Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht.

Bekijk de opname van het webinar