article banner
Wet, werk en zekerheid

Wijzigingen WW per 1-1-2016

Wijzigingen WW per 1 januari 2016

In de nieuwe wet wordt een aantal maatregelen voorgesteld om de WW zogenoemd ‘activerender’ te maken.

Het activerender maken van de WW bestaat er enerzijds in dat de maximale duur van de publiek betaalde WW wordt verkort tot 24 maanden (deze periode kan bij cao met maximaal 14 maanden worden verlengd) en de opbouw langzamer wordt. Anderzijds wordt geregeld dat al na 6 maanden WW alle arbeid als passend wordt aangemerkt (in plaats van na 12 maanden). Hierdoor wordt een snellere uitstroom uit de WW verwacht.

Ook wordt een snellere uitstroom verwacht door vanaf de eerste werkloosheidsdag inkomensverrekening toe te passen in plaats van urenverrekening als een uitkeringsgerechtigde weer gaat werken.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Iedereen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangt, krijgt met deze maatregel te maken. Heeft u met ingang van 1 januari 2016 recht op WW, dan duurt de uitkering nog maximaal 37 maanden. Gaat het ontslag in op 31 december 2015, dan is de maximale WW-duur nog 38 maanden.

De aanscherping van het begrip passende arbeid wordt ook ingevoerd in de ZW.

Hoe is het nu geregeldHoe wordt het na januari 2016?
Duur:  
Maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden + cao-aanvulling
   
Hoogte:  
2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
   
Opbouw:  
1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW
   
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend
   
Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag

IOW / IOAW

De IOW biedt een inkomenswaarborg op het minimumniveau voor werkloze werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder waren. De openstelling van de IOW wordt verlengd tot 2020.

De IOAW biedt een inkomenswaarborg op het minimumniveau voor werkloze werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 50 jaar of ouder waren. Toegang tot de IOAW wordt afgebouwd doordat mensen die in of na 1965 zijn geboren geen toegang meer krijgen.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem hiervoor contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.