article banner
Human resources

Pensioenrisico's: 5 zaken die u als werkgever moet weten

Edzo Boven Edzo Boven

Heeft het onderwerp pensioenrisico uw volle aandacht? Onze ervaring leert dat dit bij veel werkgevers niet het geval is. Terwijl de financiële en juridische impact voor uw onderneming, en mogelijk voor (oud-)bestuurders, groot kan zijn.

Ná het afsluiten van het pensioencontract met de pensioenuitvoerder moet er vanuit u als werkgever meer aandacht zijn voor de pensioenregeling. Pensioen is echter ingewikkeld. Vertrouwt u daarom volledig op uw intermediair of uw verzekeraar? En weet u zeker dat de pensioenregeling op een juiste wijze wordt uitgevoerd, deze in lijn is en in lijn blijft met wetgeving en rechtspraak?

De praktijk wijst vaak anders uit. In onze whitepaper zetten wij een aantal veel voorkomende risico’s voor u uiteen.

Download het pensioenrisico's whitepaper

Download het whitepaper

Pensioenrisico's whitepaper