article banner
Wet arbeidsmarkt in balans

Tips nieuw arbeidsrecht 2020

Tessa Viragh Tessa Viragh

Het moet voor u als werkgever aantrekkelijker zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Terwijl voor werknemers met een flexibel contract meer perspectief op zekerheid moet komen. Dat blijkt uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari 2020 in werking treedt. De verschillen tussen flex en vast moeten verkleinen. Wat wijzigt er precies en wanneer? En hoe kunt u zich als werkgever voorbereiden?

Wijzigingen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 worden als gevolg van de Wab wijzigingen voor de volgende onderwerpen ingevoerd:

  • de ketenbepaling bij verlenging van arbeidsovereenkomsten;
  • de oproepovereenkomst;
  • de transitievergoeding;
  • de hoogte van de WW-premie.