article banner

Kwaliteitsbeheersing

Grant Thornton hecht veel waarde aan de mening en informatiebehoeften van haar klanten en stakeholders.

Daarom publiceren wij onze factsheet kwaliteitsbeheersing 2021 vrijwillig en geven wij u inzicht in de wijze waarop wij ons kwaliteitsniveau waarborgen en hoe wij onze maatschappelijke rol vervullen.

Factsheet kwaliteitsbeheersing

Transparantieverslagen

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid, zoals onze organisatie hanteert bevat geen perverse prikkels. Onze medewerkers worden niet beloond voor activiteiten gericht op cross-selling. Voor zover de betrokkene in loondienst is, ontvangt hij/zij jaarlijks een vast salaris. Indien sprake is van overwinst wordt dit verdeeld over de medewerkers en leden. Men heeft hier alleen recht op als geen sprake is van een slechte of te verbeteren beoordeling (1 of 2 op een schaal van 5) en voor partners, de realisatie van afgesproken KPI’s.

De leden krijgen een vaste aansluitvergoeding en delen mee in de overwinst op basis van de realisatie van afgesproken KPI’s.