hero banner

Margreet Ligthart-Overweel is partner in de assurance praktijk voor de zorg- en welzijnssector. Ze is sinds 1998 werkzaam in de accountancy.

Ze is accountant voor zorginstellingen in zowel Care-instellingen (VVT, GGZ, GZ, GRZ, GI, JGZ, JJI, GEZ, CJG), kleinere specialistische Cure-instellingen, en ook welzijnsinstellingen, waaronder kinderopvang en MEE's.

Als klankbord voor de raad van bestuur en raad van toezicht kijkt ze ook graag met een brede blik naar de zorginstellingen en de gezondheidszorg. Ze is goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de zorg en heeft naast de jaarrekeningcontroles ook grondige kennis van o.a. de diverse subsidie- en productieverantwoordingen (o.a. Wlz, Wmo, Jeugdwet, FZ, gemeentelijke subsidies), governance, WNT, risicomanagement, interne controle en projectadministraties.

Margreet vervult ook een rol op het gebied van vaktechniek en het verzorgen van trainingen.

Diensten

Sectoren

Aankomende evenementen
Aankomend evenement 13 okt
Duurzaamheid in de zorg: wat gebeurt aan de rvc-tafel? Duurzaamheid in de zorg: wat gebeurt aan de rvc-tafel?
do, oktober 13, 2022
16:00
Bekijk details
Ontmoet onze mensen