Drs. Peter Schimmel Partner (RA CFE) Amsterdam +31 (0) 88 676 9417

Peter Schimmel begon in 1984 zijn loopbaan als rijksaccountant bij de belastingdienst. Hij rondde in de loop der jaren met succes de studies Economie (UvA), Registeraccountant (Uva) en Certified Fraud Examiner (ACFE) af. In 1991 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven bij Loyens & Volkmaars als senior belastingadviseur. Hier deed hij veel ervaring op binnen een sterk juridisch georiënteerde omgeving. In 1995 koos Peter voor KPMG.

Forensic Accounting, gevolgd door Arthur Andersen en Ernst & Young, bij de laatstgenoemde als managing partner forensic, Central Europe Area. Centraal in Peters werk staan bijzondere – vaak fraudegerelateerde – accountantsonderzoeken in zowel het private als het publieke domein bijna altijd voor of met advocaten. Waarheidsvinding is daarbij het uitgangspunt.

Na functies als managing director bij Protiviti Litigation (2007) en director bij IRS Dispute Resolution (2009) trad Peter per 1 september 2010 aan als partner bij Grant Thornton. Zijn praktijkgebieden betreffen fraude-risico-management, financieel onderzoek, toedrachtonderzoek en litigation consulting.

Peter stuurt een kernteam van forensisch accountants en forensisch IT/e-discovery deskundigen aan. Peter schrijft regelmatig opinies en commentaren in dagbladen. Enkele spraakmakende zaken waarbij hij in de loop der tijd is ingeschakeld betreffen de bouwfraude, het bankieren van de provincie Zuid-Holland , de Sarphatistraatfraude, de directiefraude Getronics Italië en de faillissementen van KPNQwest en The Entertainment Group.