Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Sandra Jumelet Director Rotterdam +31 (0) 88 676 9786

Sandra is de eerste 11 jaar van haar carrière werkzaam geweest bij diverse openbare accountantsorganisaties. Hierna heeft zij 4 jaar als Manager Internal Audit gewerkt bij Center Parcs en vervolgens heeft zij ruim 10 jaar verschillende opdrachten uitgevoerd als zelfstandig organisatieadviseur bij onder andere Nationale Nederlandsen, SNS Bank, AKZO, VEON, Schiphol en Rabobank.

Sinds 2018 is Sandra werkzaam bij Valuation investigation & dispute services van Grant Thornton als Director. In deze functie is zij betrokken bij fraudeonderzoeken, faillissementsonderzoeken en aanverwante financieel forensische onderzoeken en richt zij zich op adviesdiensten op het gebied van integriteitsmanagement. Binnen Grant Thornton maakt Sandra deel uit van de sectorgroep Healthcare.

Relevante credentials

  • Onderzoek doen naar de financiële verantwoordingen van verschillende vastgoed en horeca projecten, ter vaststelling van de onderlinge verschuldigdheid van de betrokken partijen (bindend advies).
  • Onderzoek naar vermeende prijsafspraken binnen een aannemersbedrijf.
  • Onderzoek naar vermoedens van financiële onregelmatigheden ten aanzien van winstuitkeringen, bonusbetalingen en onverschuldigde betalingen.
  • Uitvoering van een ‘post merger’ onderzoek gericht op mogelijke onrechtmatige onttrekkingen direct na overnamedatum.
  • Onderzoek naar het besluitvormingsproces met betrekking tot een grote investeringsbeslissing binnen een onderwijsinstituut.
  • Onderzoek gericht op naleving van de bestuurlijke administratieplicht, uitgevoerd in opdracht van een curator ten behoeve van een faillissementsonderzoek.
  • Onderzoek naar en advisering omtrent de (consensus binnen de) ‘tone at the top’ van een grote internationaal opererende coöperatie.
  • Faciliteren van ‘fraud awareness’ en ‘integrity management’ trainingen voor bestuurders en commissarissen.