hero banner

Theo Ostermann is sinds 1 september 2012 partner/belastingadviseur voor mkb en familiebedrijven. En sinds 1 januari 2021 tevens ook lid van de raad van bestuur. Theo heeft een brede managementervaring en is lid van de industry group Transport & Logistics met specialisatie in de maritieme sector.

Theo heeft zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Leiden afgerond en specialiseerde zich daar in belastingrecht. Theo adviseert vooral over vennootschapsbelasting (nationaal en internationaal), begeleiding bij fusies en overnames, reorganisaties, joint ventures, beursintroducties, splitsingen en tax audits/tax rulings.

Theo is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en in die hoedanigheid neemt hij zitting in de commissie Tax Assurance van de NOB. Daarnaast is hij lid van de International Fiscal Association (IFA) en de Vereniging voor Pensioenrecht. Tot slot is hij bestuurslid bij enkele not for profit organisaties in de cultuur- en ontwikkelingssfeer.

Binnen het bestuur is Theo verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden Accountancy & financieel advies en Belastingadvies en Human resources.

Lees verder
Ontmoet onze mensen