Sociale media veranderen het mondiale speelveld voor liefdadigheidsinstellingen doordat ze hen nieuwe mogelijkheden bieden voor het bereiken van strategische doelen. Veel liefdadigheidsinstellingen zien sociale media al als belangrijke kanalen om hun doelen voor communicatie en fondsenwerving te bereiken.

Sommigen zetten sociale media ook in voor het leveren van diensten. Er zijn er echter slechts enkelen die sociale media in hun centrale strategie opnemen om zo maximaal gebruik te maken van de interactieve mogelijkheden om contact te leggen met nieuwe groepen. Deze pioniers plukken hier de vruchten van.

In een nieuw rapport van Grant Thornton, genaamd Growing communities: How charity leaders govern social media globally to thrive online, zijn algemeen directeuren van liefdadigheidsinstellingen wereldwijd geïnterviewd. Het rapport laat zien hoe zij sociale media gebruiken om aan hun begunstigden te leveren. In het rapport staan interviews met liefdadigheidsinstellingen uit Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Hieruit blijkt het grote belang van kennis van sociale media op bestuursniveau.

Carol Rudge, global leader ‘Not for Profit’ van Grant Thornton: “Sociale media veranderen het speelveld. Liefdadigheidsinstellingen die contact willen leggen met een technologiewijs publiek moeten de kracht van deze snel ontwikkelende omgeving volledig benutten. Zonder een onderbouwde strategie voor sociale media – en een intern bestuur en beheer om het te ondersteunen – kan de financiering teruglopen.”

Kenniskloof bij hogere bestuursniveaus

Alhoewel sommige liefdadigheidsinstellingen grote vooruitgang hebben geboekt, bestaat er momenteel een kenniskloof op het gebied van sociale media bij de hogere bestuursniveaus van liefdadigheidsinstellingen wereldwijd. Terwijl juist wordt verwacht dat hier mogelijkheden worden aangegrepen en risico’s worden genomen om de doelstellingen van hun liefdadigheidsinstelling te bereiken. Om dit gat te dichten stelden Not for Profit-specialisten van Grant Thornton en sociale mediaspecialisten hooggeplaatste bestuursleden een aantal vragen met betrekking tot vijf sleutelgebieden: strategie, besturing, onderwijs, risico en meting.

Maximale waarde bereiken voor begunstigden

De antwoorden op deze vragen zijn gekoppeld aan de inzichten van Grant Thornton-specialisten en hieruit zijn bevindingen voortgekomen die voor ieder type liefdadigheidsinstelling bruikbaar zijn. Zo legt het rapport de nadruk op praktisch advies en gezamenlijk leren op verschillende gebieden; van beleidsformulering tot informele training en meetinstrumenten.

Het rapport geeft bestuurders van liefdadigheidsinstellingen sleutelvragen mee die zij aan hun operationele team kunnen voorleggen, om er zo voor te zorgen dat de middelen die de liefdadigheidsinstelling in sociale media investeert de maximale waarde voor hun begunstigden oplevert.

Het ‘Growing community’-rapport bevat links naar relevante bronnen en hulpmiddelen voor liefdadigheidsinstellingen. Ook wordt er specifiek tot actie aangespoord, wat topmanagers kan helpen om sociale media te omarmen.