Met ingang van 1 november 2015 zet ConQuaestor Executives haar activiteiten voort onder de naam Executives van Grant Thornton.

Jan Sinoo, managing partner Grant Thornton Executives B.V.: “Door mondialisering van markten en meer investeringen over de landsgrenzen heen, wordt er steeds meer diversiteit verwacht van het executive management en commissarissen. Dit zorgt voor een toename in de vraag naar tijdelijk en vast personeel op dit niveau. Voor de invulling hiervan werd al samengewerkt met member firms van Grant Thornton International. Om de nationale en internationale samenwerking tussen beide organisaties een extra impuls te geven is de naamwijziging naar Executives van Grant Thornton een logische stap.”

Executives voorziet in consulting op boardroom niveau en de tijdelijke invulling van posities op (hoger) management en executive niveau. In voorkomende gevallen kan het ook gaan om vaste invulling van posities. Deze diensten worden zowel nationaal als internationaal, via deelneming in Ward Howell International, aangeboden. Sinoo: “De vervaging van het grensvlak tussen tijdelijke en permanente invulling van rollen, zorgt voor meer synergie tussen Executives van Grant Thornton en Ward Howell. Op dit gebied blijven de beide organisaties elkaar aanvullen.”