Deze week is Grant Thornton als één van de eerste accountantsorganisaties in Nederland overgegaan op het elektronisch ondertekenen van jaarrekeningen door middel van ‘e-signing’. Grant Thornton is met deze stap voorloper bij het op een veilige manier en digitaal gewaarmerkt ter beschikking stellen van jaarrekeningen aan haar cliënten. Met e-signing sorteert Grant Thornton voor op het indienen van jaarrekeningen via Standard Business Reporting (SBR), waarbij het digitaal ondertekenen van jaarrekeningen bij verschillende instanties verplicht gesteld zal gaan worden.

Hanneke Knoop, Hoofd Bureau Vaktechniek bij Grant Thornton zegt hierover: "Het proces van het samenstellen en het controleren van jaarrekeningen blijft in principe ongewijzigd. Uitsluitend de wijze van verzending van de jaarrekening verandert, dit gebeurt namelijk voortaan digitaal. Voor onze klanten is het voordeel dat de doorlooptijd van een jaarrekening verkort wordt. Bovendien kunnen ze deze gemakkelijker verstrekken aan andere belanghebbenden zoals de bank of belastingdienst. De administratieve last van onze klanten wordt zo verlicht."

De jaarrekening wordt verzonden via het klantportaal 'Mijn Grant Thornton'. Daar kan men tevens gebruik maken van alle overige mogelijkheden van 'Mijn Grant Thornton', zoals (fiscale) actualiteiten en het gebruik van de archief database.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Grant Thornton wil als organisatie graag zorgvuldig omgaan met het milieu. Eén van onze doelstellingen is om ons papierverbruik te beperken. In het verleden kostte ons papierverbruik 900 bomen per jaar. Door maatregelen als het digitaal verzenden van jaarrekeningen en bijvoorbeeld het vervangen van onze printers kunnen wij dit gebruik halveren en draagt Grant Thornton haar steentje bij aan het milieu.